Wyobraź sobie, co zobaczysz, gdy…

…zaparkujesz w statku kosmicznym na orbicie Ziemi i skierujesz czujniki, kamery i mikrofony na powierzchnię naszej błękitnej planety. Będziesz widzieć ruchy pojazdów i okrętów, loty samolotów, demonstracje, wojny, dymy z kominów, oświetlenie miast, linie energetyczne, wyspy śmieci na oceanach, wyziewy wulkanów, mecze na stadionach, złomowiska, wysypiska śmieci. Będziesz słyszeć papkę informacyjną w mediach, jałowe przemówienia “najważniejszych” polityków, knowania cynicznych “elit”, manipulacje rządzących. Będziesz obserwować złe odżywianie się ludzi, masowe cierpienia na choroby “cywilizacyjne”, trucie ludzi chemią w jedzeniu, zastraszanie całych społeczeństw.

Uderzy cię ogromne marnotrawstwo energii, pracy, bogactw naturalnych, zasobów, fatalne skłócenie ludzkości i poszczególnych społeczeństw, zaprzeczanie uczynkami własnym słowom, kult pieniądza i bogacenia się, zgnilizna moralna bogatych, wpływowych, rządzących grup, intencjonalne, a czasem masowe zabijanie ludzi przez ludzi.

Patrząc na tę piękną trzecią planetę Układu Słonecznego nie pohamujesz swojego coraz większego zdziwienia tym ogromem bezsensu, bałaganu, cynizmu i zniszczenia. W miarę upływu czasu będziesz odczuwać coraz większe dystans, zdegustowanie, niezrozumienie i niechęć do kontaktów z Ziemianami. Analizując rozmaite dane, procesy i informacje dojdziesz do wniosku, że masz do czynienia z rasą wprawdzie inteligentną, jednak nie zasługującą na wejście do międzygalaktycznej wspólnoty rozwiniętych cywilizacji, niedojrzałą, wręcz prymitywną.

Ze smutkiem sporządzisz raport dla “twoich” i dla federacji międzygalaktycznej. Pozbierasz dokumentację twoich tez, ewentualnie wykonasz badania pogłębiające na wybranych grupach ludzkich, zamkniesz zadanie i skierujesz statek do twojej bazy.

W podsumowaniu raportu zawrzesz kilka zaleceń, wśród których jedno będzie takie: zorganizować stałą, dyskretną obserwację planety Ziemia w celu uniemożliwienia Ziemianom wyjście i nabałaganienie w Kosmosie.

Aby jednak raport nie był całkowicie negatywny, dopiszesz zalecenie: za sto ziemskich lat zweryfikować sytuację na planecie, organizując misję diagnostyczno-analityczną, bowiem mimo wszystkich negatywów Ziemianie mają możliwości i potencjał rozwojowy. Czy go wykorzystają?

Dodaj komentarz