Test na zakompleksienie. Sprawdź siebie…

Jedną z obecnych cech naszego narodu polskiego jest zakompleksienie wobec Zachodu. Objawia się różnie – wiarą w mit Zachodu, zazdrością, bezkrytycznym przyjmowaniem tzw. zachodnich wzorców życia (często fatalnych), zapatrzeniem w tamtejsze “elity”, potakiwaniem zachodnim politykom, służalczością wobec organów i urzędników UE. Owo zakompleksienie jest niedobrym zjawiskiem.

Trzeba się go jak najprędzej pozbyć, trzeba się wyzwolić z mitu o „Zachodzie”, przestać być „pawiem narodów i papugą” (Słowacki), skończyć z oglądaniem się na zachodnie stolice. Tym bardziej, że Zachód “gnije” od dłuższego czasu – moralnie, obyczajowo, kulturowo, gospodarczo. Jak słychać z mediów, korupcja tam kwitnie, mafie przestępcze się mnożą, a ludzie “Zachodu” (biali spadkobiercy kolonizatorów, arystokracji itp.) są leniwi, nie chce im się pracować, trenować (spójrz na reprezentacje sportowe wielu zachodnich krajów – większość zawodników to imigranci). A do tego dochodzi głupota polityczna i kompletnie nietrafione oceny sytuacji geopolitycznej wśród zachodnich polityków.

Często żywimy błędne przekonanie, że przyjmując chrześcijaństwo, otrzymaliśmy coś wielkiego od Zachodu, tymczasem był to wstrząs mocno osłabiający państwo polskie, wprowadzający obce instytucje i zasady, narzucający Polsce płacenie danin dla Watykanu i cesarza. Wciąż i wciąż obce siły próbowały nam wmawiać, ze nam pomagają, że my czegoś sami nie potrafimy, podczas, gdy my wyprzedzaliśmy “zachód” w każdej materii, czasem o wieki, pokazywaliśmy, że potrafimy lepiej, szybciej lub więcej. Przykładów są setki albo tysiące.

Zatem sprawdź, jak wygląda stopień twojego zakompleksienia wobec owego “Zachodu”. Oto test:

 1.  Czy uważasz, że demokracja przyszła do nas z Zachodu? TAK NIE
 2.  Czy myślisz, że Zachód pomagał nam w historii? TAK NIE
 3.  Czy myślisz, że Polsce potrzebne są “fundusze unijne”? TAK NIE
 4.  Czy uważasz, że prawo unijne stoi ponad polską Konstytucją? TAK NIE
 5.  Czy uważasz, że kultura zachodnia jest lepsza od polskiej? TAK NIE
 6.  Czy myślisz, że NATO nas obroni jak nie będziemy mieli silnej armii? TAK NIE
 7.  Czy uważasz, że kuchnia zachodnia jest lepsza od polskiej? TAK NIE
 8.  Czy myślisz, że możemy się od Zachodu nauczyć więcej niż oni od nas? TAK NIE
 9.  Czy uważasz, że na zawsze powinniśmy być członkiem Unii Europejskiej? TAK NIE
10. Czy uważasz, że państwa zachodnie mają lepszą, piękniejszą historię niż Polska? TAK NIE
11. Czy myślisz, że zachodnia myśl polityczna jest wartościowsza od polskiej? TAK NIE
12. Czy uważasz, że na Zachodzie panuje więcej wolności i tolerancji niż w Polsce? TAK NIE

Jeżeli odpowiedziałaś/-eś 3 lub mniej razy ‘tak’, nie jesteś zakompleksiona/-y.
Jeżeli odpowiedziałaś/-eś 4, 5 lub 6 razy ‘tak’, jesteś słabo zakompleksiona/-y.
Jeżeli odpowiedziałaś/-eś 7, 8, lub 9 razy ‘tak’, jesteś zakompleksiona/-y.
Jeżeli odpowiedziałaś/-eś więcej niż 9 razy ‘tak’, jesteś chorobliwie zakompleksiona/-y.

W dwóch ostatnich przypadkach (powyżej 6 razy ‘tak’) koniecznie poczytaj o historii, kulturze, dorobku I i II Rzeczypospolitej, o dokonaniach Polaków, o procesach społeczno-politycznych w Europie Zachodniej na przestrzeni wieków (wypędzenia, absolutyzm, inkwizycja, kolonializm, zimna wojna itd. itp.), a także relacje obcokrajowców podróżujących po Polsce lub w niej mieszkających, aby wyzbyć się kompleksów.

Dodaj komentarz