STOP dla handlu dziećmi !!!

Zamieszczamy, bez komentarza, ważny list:

LIST INTENCYJNY – ŻĄDANIE SUWERENA W SPRAWIE ZATRZYMANIA W POLSCE “HANDLU DZIEĆMI” skierowany do

Prezydenta RP

Przedstawicieli Rządu i Instytucji Państwowych

Posłów i Senatorów

 

My, niżej podpisani w imieniu Narodu Polskiego, idąc w ślad za akademickim środowiskiem pedagogów, żądamy od  Prezydenta RP, lecz także od powołanych do tego Instytucji Państwowych oraz Posłów i Senatorów, podjęcia natychmiastowej międzynarodowej akcji dyplomatycznej i wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu powrót do Polski dzieci przejętych przez obce urzędy w krajach Europy zachodniej i północnej.

Najczęstsze przypadki tego haniebnego procederu mają miejsce w Niemczech, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Przypominamy, że dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, tj. nie posiadających obcego obywatelstwa, pozostają nadal polskimi obywatelami i powinny podlegać pod polską jurysdykcję.   Żądamy, aby na podstawie Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka polskie dzieci odbierane poza granicami kraju polskim rodzicom odsyłane były do Polski i aby w Polsce toczyło się dalej postępowanie wobec dotkniętej tym nieszczęściem rodziny. Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego mówi jasno, że „dzieci mają prawo do wzrastania w swojej rodzinie, którą darzą zaufaniem. Żadne dziecko nie może być bezprawnie odebrane swojej rodzinie. Prawo do wychowywania dziecka przysługuje rodzinie do drugiego pokolenia, przy czym dobro dziecka stoi na pierwszym planie”

oraz, że „kto odbiera dziecko jednej grupy narodowościowej, kulturowej, językowej i powierza pieczy innej obcej grupy, dokonuje tym samym ZBRODNI LUDOBÓJSTWA!

Jesteśmy przekonani, że Państwo Polskie – świadczące szeroką pomoc materialną dla obywateli obcych krajów – nie tylko jest w stanie, ale ma obowiązek przyjąć pod opiekę wszystkie polskie dzieci.

 

Druga część naszego listu – żądania odnosi się do procederu odbierania dzieci polskim rodzinom w Polsce, niestety nader często z powodu biedy, i przekazywania do rodzinnych lub państwowych domów dziecka, lub, co gorsze, do adopcji zagranicznej.

Niedopuszczalną jest sytuacja, w której dzieci zabierane są rodzicom ze względu na ich złą sytuację materialną. Nie tylko koszty społeczne takiego postępowania, lecz także te realne, są bardzo wysokie. Tymczasem często nieporównanie niższa pomoc finansowa Państwa przyniosłaby pożądane skutki, tj. znaczącą poprawę warunków życiowych dzieci w ich zaufanym środowisku. Dla każdego myślącego Człowieka jest oczywiste, że dziecko powinno dorastać w rodzinie, tj. z biologicznymi rodzicami i rodzeństwem, lub też, gdy to z jakichś względów nie jest możliwe, z najbliższą rodziną, i że należy podjąć wszelkie działania, które mogą mu to zapewnić. To najistotniejszy element mający wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne i fizyczne.

Dodatkowo wiele dowodów wskazuje na to, iż każde dziecko skutecznie przekazane do adopcji zagranicznej przysparza Państwu horrendalnych korzyści materialnych. Decydenci w Polsce powinni natychmiast zająć się wyjaśnieniem i zatrzymaniem tego procederu, bo to hańba dla Państwa Polskiego i dla ludzkości! Zamieszane mają być w ten proceder nie tylko Instytucje Państwowe powołane do ochrony dziecka i rodziny, lecz także Sądy.

 

Dlatego jako Suweren kierujemy do umocowanych przez Suwerena przedstawicieli, tj. Prezydenta RP, Rządu oraz Posłów i Senatorów żądanie

– wprowadzenia natychmiastowego zakazu adopcji zagranicznych,

– sprowadzania dzieci odebranych rodzicom poza Polską do kraju

– i zweryfikowania procedur rządzących odbieraniem dzieci rodzicom w kraju.

Źródło:

http://fundacja-qlt.pl/?pilne!!!-akcja-wysylkowa-list-intencyjny-zad,227

 

Dodaj komentarz