Szlachetność

Czym jest szlachetność?

To:

  • postępowanie w sposób wspaniałomyślny, uczciwy i bezinteresowny;
  • cechowanie się harmonią, subtelnością, doskonałą jakością;
  • doskonałe, przyzwoite, pomocne zachowanie się;
  • cecha dobrej, dobrodusznej, osoby o czystych intencjach;
  • pomaganie innym z poczucia wartości, obowiązku, solidarności;
  • postawa fair, pełna dostojności i wstrzemięźliwości;
  • dobro serca przekute na uczynki;
  • kryształowa postawa moralna;
  • odporność na skazy, pokusy, odstępstwa od zasad;
  • najwyższa jakość – moralna, duchowa, obyczajowa, intelektualna, kulturowa, estetyczna;

Elementy szlachetności są następujące (za: savoir-vivre.com.pl/?szlachetnosc,183 ):

1. wspaniałomyślność (przeciwieństwo małostkowości duchowej);
2. wielkoduszność – etyczna dzielność (przeciwieństwo małoduszności, która nakazuje unikać tego co wielkie);
3. wielmożność (przeciwieństwo małostkowości materialnej, która powoduje, ze człowiek wydaje pieniądze „ze smutkiem” i tylko na to, co niezbędne materialnie);
4. szczodrość ( jest wtedy, gdy człowiek nie kieruje w wydatkach „względem na siebie samego” i wydaje pieniądze „pięknie”);
5. hojność (człowiek hojny to taki, który „wydaje pieniądze na słuszne cele, w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie”);
6. prawość (człowiek prawy to człowiek posiadający trwałą dyspozycję do postępowania w najwyższym stopniu sprawiedliwego);
7. posiadanie honoru;
8. wyrozumiałość;
9. ustępliwość;
10. łagodność;
11. takt;
12. grzeczność;
13. opanowanie;
14. życzliwość;
15. szczerość;
16. postawa przyjazna;
17. rycerskość;
18. skromność;
19. dyskrecja;
20. elegancja.