Przesłanie do Szlachetnych

Przesłanie do Szlachetnych Polaków

My szlachetni Polacy musimy się zebrać i działać, bo Polska jest w potrzebie!

Współczesna cywilizacja rozwija w oszalałym tempie techniki elektroniczne, które rewolucjonizują kontakty międzyludzkie. Dotychczasowe zasady współżycia, oparte na realizacji wspólnych celów w rodzinie i wspólnotach narodowych, zastępuje daleko idący indywidualizm i obojętność na sprawy publiczne. Dzisiaj, obok kryzysu ekonomicznego w skali globalnej, wystąpił i narasta kryzys obowiązujących dotąd wartości. W Polsce po ponad dwudziestu latach transformacji mamy głęboki kryzys systemu władzy, ponieważ interesy partii są wciąż ważniejsze dla polityków niż Ojczyzna, a negatywna selekcja posłów i radnych godzi w powagę Rzeczpospolitej.

Rozwoju techniki nie powstrzymamy i nie da się przywrócić starych zasad ładu społecznego, ale można i trzeba budować nową Polskę, wykorzystując potrzebną nowoczesność dla jej dobra.

Nie możemy dopuścić, by kryzys rodziny doprowadził do klęski demograficznej Narodu Polskiego, a zanik wrażliwości obywatelskiej, wobec braku alternatywy politycznej, do paraliżu państwa. – Chcemy żyć w Ojczyźnie, która zapewni bezpieczny rozwój rodzinom, umożliwi większości godnie nagradzaną pracę i będzie państwem sprawnym, silnym i sprawiedliwym.

Zbudowaniem Polski naszych marzeń muszą zająć się wreszcie ludzie szlachetni, którzy w działaniu łączą wartości z mądrością i umiejętościami. Praca, Rodzina, Ojczyzna to niezbywalne wartości, które wyznaczają kierunki naszej aktywności społecznej i politycznej.

MY SZLACHETNI, czerpiąc siłę z historycznych dokonań Polaków, przeprowadzimy konieczne zmiany w naszej Ojczyźnie. Damy szansę realizacji ambitnych planów nowym pokoleniom Polaków, zachowując normy demokratyczne w praktycznym działaniu, pozostając wiernym wartościom naszych przodków.

Jesteśmy przekonani, że w tym działaniu nie zabraknie wszystkich szlachetnych Polaków. – Dołącz do nas!

Andrzej Stępniewski, Inicjator Szlachetnych