Przełomowa i odważna strategia Polski ?

Dotarł do nas  pewien materiał, który wywołał u nas wielkie zaciekawienie i dlatego go publikujemy. Ciekawi jesteśmy Państwa komentarzy. Oto

Strategia Zagraniczna RP 2022++

 1. Budowa Trój-morza bez Niemiec – infrastruktury dróg, połączeń kolejowych, lotniczych, gazociągów, światłowodów, strefy wolnocłowej, wspólnych projektów itp.
 2. Likwidacja enklawy królewieckiej i włączenie jej do Polski jako częściowe zadośćuczynienie grabieży połowy terytorium RP oraz wielu dóbr (przemysłowych, kulturalnych itd.) przez Rosję sowiecką.
 3. Weto wobec polityki eko-terroru prowadzonej przez UE.
 4. Ultimatum dla Komisji Europejskiej UE w sprawie funduszy, składek i szantażu „praworządności”.
 5. Wystąpienie do Niemiec o reparacje wojenne za II wojnę światową.
 6. Rozbudowanie, modernizacja i usamodzielnienie polskich sił zbrojnych.
 7. Wzmocnienie NATO, jego wschodniej flanki.
 8. Nieuznawanie orzeczeń TSUE w sprawach nieprzekazanych traktatami w kompetencje UE.
 9. Wprowadzenie zasady symetrii w regulacjach z sąsiadami (dotyczących mniejszości narodowych, finansowania nauki języka i kultury, zasiadania w parlamentach, badania zbrodni ludobójstwa i ekshumacji itd. itp.)
 10. Ograniczenie finansowania organizacji pozarządowych ze źródeł zagranicznych i ścisła ich kontrola.
 11. Wypowiedzenie umów międzypaństwowych o ochronie inwestycji.
 12. Repolonizacja sektora bankowego.
 13. Repolonizacja mediów i zabezpieczenie własnościowe mediów przed obcym kapitałem.
 14. Utworzenie stacji TV na zagranicę nadającej audycje zgodne z polskim interesem narodowym w językach angielskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim.
 15. Wprowadzenie ustawy o ściganiu kłamstw i innych zbrodni przeciw Polsce i rozpoczęcie procesów na tej podstawie, karanie za antypolonizm.
 16. Reorganizacja i weryfikacja służb zagranicznych i dyplomatycznych.
 17. Zdefiniowanie polskiego interesu narodowego nie do sprzedania
 18. Wystrzelenie własnych satelitów obserwacyjnych i telekomunikacyjnych nad Europę.
 19. Odzyskanie rozkradzionego polskiego majątku narodowego.
 20. Wprowadzenie ustawy odbierającej obywatelstwo polskie i/lub konfiskatę mienia i/lub banicję dla osób donoszących kłamliwie na Polskę i szkodzących jej dobremu imieniu.
 21. Ochrona polskich bogactw naturalnych i wykorzystanie ich wyłącznie dla dobra naszego narodu.
 22. Potępienie kultu banderowców, żądanie ekshumacji ofiar na Wołyniu i uzależnienie polityki wobec Ukrainy od jej stosunku w tych obszarach.
 23. Uniezależnienie Polski i UE od gazu i ropy z Rosji.
 24. Polityka inwestycji polskich na Ukrainie zachodniej po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej i odpowiednie wsparcie polskich przedsiębiorstw.
 25. Polityka zbliżenia i pozyskania do Trójmorza Białorusi po obaleniu Łukaszenki.

Dodaj komentarz