Polityka zdrowotna Polski – cz. 6 – Profilaktyka zdrowia

Gdy ktoś mówi o profilaktyce zdrowotnej, wszyscy się na ogół zgadzają. Gorzej przy realizacji. Zresztą widać, jak rzeczywistość skrzeczy przy okazji tzw. pandemii korona-wirusa.

Profilaktyka to zapobieganie. Jak powinno być ono systemowo zorganizowane? To kilka uzupełniających się elementów:

  1. Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia – media, szkoła, broszury, książki; chodzi o propagowanie zdrowego stylu życia, domowych sposobów leczenia, zdrowego jedzenia, zasad higieny pracy, leczenia dietą, wpływu rozmaitych czynników na zdrowie;
  2. Zdrowe środowisko – monitorowanie powietrza, wody, żywności, radiacji i oczyszczanie lub eliminowanie szkodliwych substancji; to jest zadanie dla państwa, dla samorządu terytorialnego; powinno to też obejmować sprawdzanie wyziewów i ścieków oraz karnie przedsiębiorstw, które trują nam powietrze lub wodę;
  3. Budowanie odporności – witaminy, suplementy, regularny sen, minimalizowanie stresu, dieta, ruch; trzeba informować o tym, pokazywać dobre wzorce, popularyzować wiedzę o witaminach i suplementach, o ich przyswajaniu i wpływie na organizm;
  4. Dobre odżywianie – trzeba wspierać portale edukujące w tym temacie, wydawać książki, poradniki, aby rosła wiedza jak dietą zrobić odkwaszenie czy oczyszczenie organizmów,  jak sprawdzać czy artykuły spożywcze są bez dodatków chemicznych, w jakim rytmie i o jakich porach jeść (np. nie za dużo, nie przed snem), popularyzować spożywanie warzyw i kiszonek;
  5. Ruch i sport – gimnastyka, spacery, uprawianie sportu; tu ważne są możliwości, czyli ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, baseny, boiska, hale sportowe, organizowanie rajdów rowerowych, biegów, wycieczek, turniejów sportowych dla różnych grup wiekowych, emitowanie audycji wspierających gimnastykę domową itp.;
  6. Ergonomia pracy – to zadbanie o takie sprawy jak brak hałasu, dobre oświetlenie, wygodne i zdrowe siedzenia, zdrowe ekrany na wysokości oczu itd.;
  7. Higiena – pracy umysłowej, przerywanie pracy siedzącej, kąpiele, dobra wilgotność powietrza, kąpiele (solne, słoneczne itd.), mycie zębów;
  8. Okresowe badania – sprawdzanie stanu organizmu, krwi, moczu, pH, postawy, serca, braków pierwiastków i witamin itd.

Profilaktyka ma mieć miejsce w domu, w szkole, pracy, miejscach publicznych. Profilaktyka zdrowotna ma być wszechobecna w mediach (obowiązek emitowania audycji RTV z tego zakresu minimum w wymiarze czasu określonym ustawą, ustawowe minimum miejsca na portalach internetowych i w prasie), w edukacji szkolnej (jako część obowiązkowej “ramy programowej”), szkoleniach dla menedżerów, HR-owców, wychowawców itd.

Można dodać jeszcze odpowiednie aplikacje czy opaski monitorujące fizjologię ciała i alarmujące, że np. dotlenienie spada i trzeba zrobić przerwę na świeżym powietrzu.

Profilaktyka zdrowotna powinna mieć należne miejsce w prawodawstwie, przy pomocy którego można egzekwować działania prozdrowotne i profilaktyczne. W ministerstwie zajmującym się zdrowiem powinien być departament ds. profilaktyki zdrowotnej, realizujący działania, akcje czy programy z tego zakresu.

Ważny jest łatwy i bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych, tworzenie mody na zdrowy styl życia, animowanie powstawania grup, klubów, drużyn i wspólnot turniejowych.

 

Dodaj komentarz