Polityka gospodarcza Polski – cz.12 – Podsumowanie

Siłę państwa i społeczeństwa buduje się od wewnątrz – poprzez silne, ale chude państwo, dobre prawo, silną gospodarkę, dobrą edukację, porządek moralny i sprawne, sprawiedliwe sądownictwo. Na wszystko trzeba pieniędzy, więc kluczowa jest gospodarka. Ktoś mi kiedyś powiedział: możesz cudować z firmą, ale najpierw musisz sprzedać i zarobić. To prawda. Zatem gospodarka to podstawa.

Aby gospodarka się “kręciła”, trzeba jej dać przestrzeń, swobodę, nie wolno wkładać “kijów w szprychy” ani rzucać “kłód pod nogi”:

 1. Proste, klarowne, jednoznaczne prawo!
 2. Brak kast i sektorów uprzywilejowanych!
 3. Odpowiedzialność urzędników (za decyzje dotyczące gospodarki i przedsiębiorstw)!
 4. Silny powszechny samorząd gospodarczy reprezentowany politycznie!
 5. Wyeliminowanie lobbingu i korupcji!
 6. Łatwe, szybkie i tanie zakładanie przedsiębiorstwa!
 7. Wsparcie dla drobnych, startujących przedsiębiorstw!
 8. Rachunkowość kasowa i bardzo uproszczona!
 9. Proste, skuteczne, sprawiedliwe i tanie w poborze podatki!
 10. Dbanie, szanowanie i obrona naszych zasobów naturalnych!
 11. Preferowanie krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw!
 12. Likwidacja monopoli, oligopoli i tym podobnych tworów duszących rynek!
 13. Proste, łatwe, tanie finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw!
 14. Wprowadzenie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych!
 15. Dobra, sprzyjająca prowadzeniu działalności gospodarczej infrastruktura!
 16. Rozwinięta edukacja w zakresie przedsiębiorczości, gospodarowania, zarządzania!
 17. Przyjazny model stosunków gospodarczych, mający wsparcie w systemie prawnym!
 18. Sprawne, szybkie sądy gospodarcze!
 19. Stabilność prawa, konsultowanie z przedsiębiorcami i długie vacatio legis!
 20. Eliminacja mafii, zorganizowanej przestępczości gospodarczej i przemytu!
 21. Dobre kadry urzędnicze, państwowe, rozumiejące gospodarkę!
 22. Wyeliminowanie uznaniowości urzędniczej w interpretowaniu prawa!

Do kilku punktów odniosę się konkretniej:

Ad 4 – jeżeli przedsiębiorcy polscy będą mieli reprezentację polityczną w Senacie RP, będą mogli filtrować stanowienie prawa i eliminować projekty ustaw, szkodzące rozwojowi firm, wolności gospodarczej i uczciwej konkurencji.

Ad 8 – rachunkowość kasowa oznacza, że podatki są należne dopiero po dokonaniu płatności, czyli po ruchu pieniądza, a nie po wystawieniu faktury, czyli po ruchu papieru; a to uchroni wielu porządnych przedsiębiorców przed upadkiem, który grozi im, gdy ich kontrahent (kupiec) nie zapłacił im za towar, a musieli już płacić duże kwoty podatku – CIT i VAT. Właściwie do obliczenia podatku wystarczyłyby wyciąg z banku i wydruk z kasy fiskalnej. Proste, łatwe, szybkie.

Ad 13 – jeżeli stworzymy system banków spółdzielczych, branżowych, komunalnych, które będą naszą własnością i będą zobowiązane pomagać lokalnym przedsiębiorcom, będzie dużo łatwiej tym ostatnim.

Ad 16 – kiedyś w każdej szkole była spółdzielnia uczniowska, przeważnie prowadząca sklepik. To była świetna szkoła gospodarowania, przedsiębiorczości i prowadzenia firmy. Przedsiębiorczość powinna być nauczana i praktykowana od 4-5 klasy szkoły podstawowej aż do matury! Powszechnie i obowiązkowo!

Ad 21 – uważam, że na urzędników państwowych czy samorządowych powinni być przyjmowani ludzie, którzy przepracowali minimum 7-8 lat w gospodarce, tj, w prywatnej firmie lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Powinni mieć doświadczenie z rynku pracy, z działalności rynkowej, z zarządzania w podmiocie gospodarczym. Tacy ludzie będą, jako urzędnicy, dużo lepiej rozumieli gospodarkę, przedsiębiorców, odpowiedzialność i bariery biurokratyczne.

Podsumowując, nie trzeba żadnych gwałtownych ruchów, wywłaszczania, rewolucji w gospodarce, ale trzeba wyczyścić wiele narośli utrudniających prowadzenie firm, uporządkować prawo i struktury państwowe pod kątem wymienionych wyżej wartości i postulatów. Jest co robić. Na pewno trzeba odblokować potencjał polskiego społeczeństwa i polskich przedsiębiorstw. Wystarczy działać uczciwie i z zasadami dobrego zarządzania.

Dodaj komentarz