Polityka gospodarcza Polski – cz.10 – Rezerwy i infrastruktura

Infrastruktura jest niezbędnym otoczeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Kapitał i inwestycje idą tam, gdzie jest większa wolność gospodarowania (patrz: https://polska-jutra.eu/polityka-gospodarcza-polski-cz-7-wolnosc-gospodarowania/ ) i lepsza infrastruktura. Dobra infrastruktura ułatwia działanie naszym lokalnym przedsiębiorcom, natomiast rezerwy zapewniają stabilność.

I. Infrastruktura to różne aspekty i wiele ich cech:

 • drogi: ich sieć, jakość ich nawierzchni, nośność liczona w tonach, system zarządzania, który sprawia, że można jechać płynnie, a nie stać ciągle w korkach, obwodnice miast, autostrady;
 • linie kolejowe: sieć, dostępność, systemy przeładunkowe, łatwość połączenia transportu kolejowego z samochodowym;
 • porty: morskie, rzeczne, sprawność systemów przeładunkowych, przepustowość portów, dostępność floty;
 • Internet: pokrycie powierzchni, szybkość, przepustowość, stabilność, odporność na warunki atmosferyczne;
 • gazociągi i ropociągi: ich przepustowość, bezpieczeństwo, rozwinięta sieć;
 • elektrownie: prąd jest dzisiaj potrzebny praktycznie do wszystkiego, więc trzeba i mocy, i stabilności;
 • sieci elektroenergetyczne: odporność na zawirowania pogodowe, wydolność, niezawodność;
 • wodociągi: rozwinięta sieć, jakość wody, dobre ciśnienie;
 • kanalizacja i oczyszczalnie ścieków: sieć, dostępność, niezawodność, przepustowość;
 • sieci telefoniczne: podobnie jak w przypadku Internetu, koszty;
 • otoczenie prawne: prostota prawa, jego przyjazność, jednoznaczność, stabilność;
 • system bankowy: dostępność usług, łatwość procedur, niskie koszty, stabilność systemu;
 • system podatkowy: stabilność, przyjazność, prostota, niskie stawki;
 • system instytucjonalno-urzędowy: służebna i pomocna postawa urzędów i urzędników, szybkość załatwiania spraw, proste i tanie procedury;
 • sądy gospodarcze: kompetencja, szybkość rozpatrywania sporów, łatwość przeprowadzania spraw przez sąd;
 • system ratownictwa: medycznego, drogowego, energetycznego, powodziowego itd.

Dobry rząd, dobry burmistrz czy wójt pozostawia po sobie rozwiniętą infrastrukturę. Takim przykładem nowoczesnego myślenia w tej dziedzinie była w latach 90-tych gmina Kobierzyce pod Wrocławiem, która zaciągnęła kredyty, uzbroiła duże tereny pod Wrocławiem w okolicach węzła autostradowego A4 i ściągnęła wielu inwestorów, w wyniku czego powstało miasteczko przemysłowo-handlowe, a kredyty zwróciły się z nawiązką.

Mamy w Polsce wciąż zaległości z czasów PRL-u, na przykład w energetyce, systemie wodno-kanalizacyjnym, systemie prawnym, który jest łataniną prawa PRL-owskiego, systemie instytucjonalno-urzędowym, w którym obywatel jest często traktowany jak niechciany petent, odsyłany od okienka do okienka, zamiast być obsłużony szybko, sprawnie i kompetentnie, czy wreszcie w sadownictwie, opieszałym, nieprzyjaznym, budzącym niechęć.

Także w bankach, tych prywatnych!, pracownicy zachowują się często jak urzędnicy pokazując swoją władzę nad klientem.

Jest w sferze infrastruktury bardzo dużo do zrobienia, a to się wiąże też z kadrami, ich jakością niskimi płacami i małą odpowiedzialnością urzędników za swoje działania.

II. Rezerwy

Dopełnieniem infrastruktury są rezerwy, wszelkie rezerwy:

 • gazu i innych paliw,
 • energii elektrycznej,
 • wody,
 • dominujących walut,
 • żywności,
 • lekarstw,
 • materiałów na wypadek powodzi, pożarów i innych katastrof lub klęsk.

Wszystkich rezerw powinno wystarczyć, w razie czego, na miesiąc-dwa miesiące. Ważne jest, aby była ciągłość dostaw energii, paliw, wody dla przemysłu i rolnictwa, bo inaczej produkcja stanie. Ważne jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb ludności w przypadku klęsk, katastrof czy – nie daj Boże – wojny.

Dwie najbardziej newralgiczne sfery w tym kontekście to woda i energia elektryczna, bowiem wody słodkiej jest w Polsce mało, a system energetyczny jest przestarzały. Dlatego powinno powstać dużo więcej zbiorników retencyjnych, o czym pisałem już przy okazji elektrowni wodnych ( https://polska-jutra.eu/co-robic-z-energetyka-polska-cz-3/ ) wraz z elektrowniami wodnymi, a system energetyczny powinien być szybko zmodernizowany i wyposażony w magazyny energii.

Dodaj komentarz