Plan, jak chcą cię kontrolować już wkrótce…

Scentralizowana kontrola nad zasobami ziemi i populacją planety. Celem jest przekształcenie globu w technokrację do roku 2030. Rezultatem ma być niewolniczy system high-tech, z którego nie ma ucieczki. COVID-19 pełni w tym planie ważną rolę. Musimy rozumieć, czym jest ten plan i jak to działa.

ONZ podzieliło plan propagandowo na 17 części – „cele zrównoważonego rozwoju” (CZR):

  Propaganda Rzeczywistość
1 Zero ubóstwa i biedy Wymazanie niższej klasy społecznej
2 Zero głodu GMO / Codex alimentarius
3 Dobre zdrowie i samopoczucie Wymuszone szczepienia
4 Edukacja na wysokim poziomie Propaganda / pranie mózgów / indoktrynacja
5 Równość płci Zniszczenie jedności rodzin
6 Czysta woda i higiena Sprywatyzowanie i racjonowanie wody
7 Dostępna i czysta energia Zainstalowanie inteligentnej sieci 5G
8 Godna praca i wzrost gospodarczy Niewolnicza praca
9 Przemysł, innowacje i infrastruktura Kreowanie coraz więcej długu i podatków
10 Zmniejszone nierówności Podporządkowanie pod rządami NWO
11 Zrównoważone miasta i gminy Mega-miasta jak więzienia
12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Wymuszona, surowa dyscyplina
13 Działanie na rzecz klimatu Ograniczenia i podatki węglowe
14 Życie pod wodą Eko-restrykcje / sprywatyzowanie oceanów
15 Życie na lądzie Kontrolowanie zasobów
16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Wzmocnienie państwa policyjnego / zabranie broni obywatelom
17 Partnerstwa dla osiągnięcia celów Jeden rząd światowy

 

Nie mniej niż 14 z 17 CZR obejmują szczepienia lub immunizację. Co wspólnego z „zieloną gospodarką” mają szczepienia? Chyba to, że można uczynić świat bardziej zrównoważonym, jeśli szczepionkami zabije się wielu ludzi lub uczyni bezpłodnymi. To jest z pewnością wypaczona, eugeniczna perspektywa, a my wiemy, że eugenika to ideologia wyznawana przez klasę rządzącą.

ONZ jest organizacją międzyrządową. Wszystkie państwa świata są jej członkami i dostarczają pieniądze z podatków do ONZ.

CZR-y spływają z ONZ-u w dół hierarchicznie do rządów federalnych, lokalnych. Z całym prawdopodobieństwem, twoje miasto i burmistrz wykonują program wynikający z CZR-ów. Programy w waszych miastach mogą mieć różne nazwy, ale chodzi o implementację CZR.

Technokracja jest sztuką inżynierii społecznej. To system rządów, w którym „nauka” dyktuje jak społeczeństwo ma być zorganizowane. Nacisk jest położony na „zarządzanie zasobami” i „zarządzanie populacją” w skali globalnej.

Zasoby całej planety mają być zarządzane przez sieć kontroli. Obejmują żywność, wodę, ziemię, budowle i maszyny, zwierzęta i ludzi. Produkty i żywe istoty mogą być śledzone poprzez mikroczipy z geolokacją, czujniki RFID i 5G. Inteligentna sieć wie dokładnie co, kiedy, gdzie i w jakiej ilości używasz. Twój dostęp do zasobów może być odcięty zdalnie. Równocześnie rządy utrudniają prowadzenie życia samowystarczalnego, a zasoby są od długiego czasu monopolizowane. Przeżycie będzie zależało od kaprysów państwa, które kontroluje inteligentną sieć. Twój dostęp do podstawowych dla przeżycia zasobów może zostać zablokowany ze względu na niewykonanie testu lub szczepienia na COVID-19 albo po prostu dlatego, że wygłaszasz krytyczne wobec państwa treści.

Zarządzanie populacją to śledzenie ludzi, kontrolowanie, gdzie mogą się udać, jakie ich zachowanie jest akceptowalne, kontrolowanie liczby ludności i tego, komu wolno się reprodukować. Według tajemniczych bloków kamiennych w Georgii idealna populacja na ziemi liczy tylko 500 milionów ludzi.

Technokracja to wysoko stechnicyzowane inwigilujące państwo-więzienie. Kamery i rozpoznawanie twarzy grają tu ważną rolę, ale też monitorowane jest online zachowanie ludzi. Kary za zachowanie uznane przez technokratów za niestosowne będą zautomatyzowane, a czynnik ludzki i negocjacje będą z tego procesu usunięte. Klasie rządzącej podoba się cyfrowy dyktatorski system „kredytu społecznego” w Chinach i chciałaby rozciągnąć ten model na resztę świata. Podłączyć człowieka do sieci, połączyć go z maszyną oznacza wielokrotnie, że (nano)roboty będą wstrzyknięte do ludzkich organizmów. Idealną okazją do tej zbrodni jest szczepionka na COVID-19.

Biorąc pod uwagę propagandę rządzących i wydarzenia w roku 2020, widać, że globalna populacja ludzi ma przyjąć kolektywny sposób myślenia zaindoktrynowany przez media i system edukacji, podczas gdy rządy i korporacje mają współpracować w sposób faszystowski.

Technokraci chcą wprowadzić całkowicie cyfrowy system pieniężny, powiązany z tożsamością i danymi o zdrowiu poprzez blockchain. Według nich najlepszym sposobem ku temu jest kompletne zniszczenie starego systemu. Światowe Forum Ekonomiczne (ŚFE) w Davos wyszło już publicznie z takimi planami i nazywa je „Wielki Reset”. Rozszyfrowując Davos: Globalny koniec gry. Monopol.

Jednym z ważnych celów powtarzanych lockdown’ów , środków dystansowania ludzi od siebie i sanitaryzmu, jest wyeliminowanie klasy średniej, samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przy tym nie ma żadnych medycznych naukowych przesłanek, by podtrzymywać jakiekolwiek z tych „środków zaradczych”.

„Eksperci” mówią, że załamanie rynków – prawdopodobnie poprzedzone inflacją – jest nieuniknione, a potem klasa rządząca wprowadzi całkowicie cyfrowy system monetarny.

Poprzez testy covidowe państwo jest w stanie pozyskać kody DNA populacji. Poprzez szczepienia rządzący mogą modyfikować DNA ludzi i wprowadzić w ich ciała nanoroboty. Jeśli słyszysz mowy ludzi z ŚFE (partnera ONZ), widzisz, że transhumanizm jest dla nich ważnym celem. Oto ludzie, będący siłą napędową kryjącą się za covidem i szczepieniami.

Inwigilacja zaawansowanymi technologiami to rozpoznawanie twarzy, kontrolowanie, czy nosisz maskę niewolnika, rejestracja obecności, pomiar temperatury, śledzenie kontaktów, kontrola dostępu do zasobów bazująca na twoim zachowaniu, zdrowiu i paszporcie zdrowotnym. Wszystko to są natrętne praktyki, które nigdy nie byłyby zaakceptowane bez „kryzysu zdrowotnego”.

Realizacja tych planów natrafi na opór, dlatego wymagać będzie większych i brutalniejszych sił policyjnych. Tak długo jak długo trwa iluzja covidowa, policja wciąż może się chować za powtarzaną mantrą „dla waszego zdrowia”.

Zdeptane będą podstawowe prawa człowieka i obywatel. Wolność i prawa są naruszane w imię „ratowania zdrowia” w kryzysie epidemicznym, który w żadnej mierze nie jest i nie może być uzasadnieniem gwałcenia naszych podstawowych praw, nie mówiąc już o tym, że to, co obserwujemy, nie jest żadnym kryzysem zdrowia publicznego dla każdego, kto zachowuje zdrowy rozsądek.

Rozwiązanie

Najpierw zrozumienie przez populację świata, co się dzieje. Rozsyłajcie uświadamiające treści i pamiętajcie o cyfrowej cenzurze.

Przechwycenie zasobów przez technokratycznych globalistów nie zadziała bez współpracy nas, mas ludzi.

Jako osoba ludzka odrzucam i sabotuję wszystko, co śmierdzi cyfrową cenzurą i kontrolą, tyranią medyczną i sanitaryzmem oraz naruszaniem praw człowieka. Odrzucam paszporty szczepionkowe i okazywanie „papierów medycznych”.

Odrzucam pieniądz cyfrowy banku centralnego, używam gotówki a nawet przełączam się do niekontrolowanego, poza-cyfrowego systemu monetarnego.

Unikam kupowania w wielkich sieciach handlowych lub w sklepach i marketach naruszających (medyczną) prywatność lub mających czelność żądać ode mnie wykonania procedur medycznych takich jak noszenie masek, testowanie czy szczepienie.

Żądam usunięcia kamer śledzących w miastach. Sabotuję śledzenie i kontrolowanie mnie, zarówno fizyczne jak i cyfrowe / elektroniczne.

Nie noszę maski. Nie testuję się. Nie szczepię się.

Podnoszę raban i protestuję, gdy w szkole narzucają nieludzkie zasady, niszcząc i torturując pokolenie dzieci.

I tak dalej, i tym podobnie. Wyobraź sobie, że każdy dokonał takich wyborów indywidualnie. Któregoś dnia wyjdziesz za drzwi i zobaczysz ponownie zdrowe społeczeństwo.

Klasa rządząca posiada wszystkie większe korporacje i instytucje rządzące, więc będzie je uzbrajać przeciw ludziom. Twój narodowy rząd nie niszczy gospodarki, ponieważ jest głupi lub niedołężny, lecz wykonuje polecenia globalistów mające na celu kontrolowane demolowanie gospodarki i ludobójstwo.

Dlatego należy dążyć do tego, by zależeć od „systemu” najmniej jak tylko można.

Przygotuj się na obłęd np. w postaci tego, że bez szczepienia nie będziesz w stanie wejść do sklepu, by kupić żywność, będziesz mieć zablokowane konto bankowe, a nawet nachodzić cię będzie w domu rodzaj gestapo zmuszającego do szczepień.

Niech nigdy do tego nie dojdzie. Jednak to zależy od tego, na co my, masy ludzi, pozwolimy.

Nie mam wątpliwości co do tego, że drapieżna klasa globalistów będzie popychać swój plan na wszelkie sposoby, jeżeli pozostawimy ich bez kontroli. Absurdalność tego wszystkiego polega na tym, że oni popychają populacje narodowe, by zrobiły coś dla siebie i oswobodziły się.

Społeczeństwo poszło w niezdrowym kierunku, ponieważ wielu po prostu wykonuje rozkazy globalistów. „Takie jest prawo. Musimy słuchać się rządu. Zaufajcie ekspertom.” Oni są przekupieni i opłacani za popychanie diabelskiego planu! To można przezwyciężyć poprzez rozważanie niemoralnych rozkazów indywidualnie i wykazanie odwagi do ich odrzucenia. To jest ciekawe zagadnienie, bo to szansa dla rozwoju ludzkości.

Dziękujemy za tłumaczenie jednemu z naszych Czytelników.

Źródło: UN agenda 2030 driving force behind COVID-19 by Wicked Truths

Dodaj komentarz