Grantoza, punktoza, tytułoza, feudalizm, biurokracja i poprawność myśli…

Na polskich uczelniach dzieje się źle. Oj, naprawdę źle. Jedne tłuką kasę, drugie są przecho, walniami dla miernych “znajomych królika”, jeszcze inne brną w ideologie i stają się aberracją szkolnictwa wyższego. W rankingach światowych polskie uczelnie nie liczą się – te najwyżej notowane są w którejś tam setce. Mam wrażenie, że polskie uczelnie przerabiają dziś – kolejny raz w polskiej historii – rodzaj sarmackiej rozlazłości, anarchii, bezładu, samowoli, źle pojmowanej wolności i autonomii – albo […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 20 – Sejmik Wojewódzki

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Zanim przejdziemy do Sejmiku Wojewódzkiego, musimy wyjaśnić, czym jest województwo. Otóż, jeżeli przyjmiemy dwuszczeblową organizację państwa (gmina i województwo), trzeba wtedy zarysować rolę każdego poziomu. Gmina ma być samorządna i organizowana oddolnie, lokalnie przez obywateli, bo oni tam żyją i mają swoje codzienne sprawy. Szczebel centralny (rząd) […]

Wychować świadomych obywateli

To, że media i politycy ogłupiają społeczeństwo, to już dziś truizm. A przecież chciałoby się, aby nasze społeczeństwo było zbiorem świadomych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, rozumieją procesy gospodarcze, społeczne i polityczne… Można to szybko osiągnąć – wychować obywateli na świadomych ludzi – bez wielkich akcji, bez moralizowania i wysokich kosztów. Jak? Oto garść metod, które szybko uświadomiłyby Polaków: Samodzielne płacenie podatków – nie pracodawca, lecz każdy obywatel sam sporządza swoje zeznanie podatkowe (koryguje […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 19 – Rzecznik

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Jeżeli pamiętasz, Czytelniku, odcinek z tej serii o Rządzie RP, to wiesz, że rząd ma być tworzony przez Prezydenta, a ne przez Sejm. Oczywiście, rząd jest kontrolowany przez NIK, częściowo przez Parlament, jednak aby Prezydent i rząd nie wydawali decyzji, na które nie ma przyzwolenia społecznego, potrzebne […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 18 – Narodowa Rada Zdrowia

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Żadne Ministerstwo Zdrowia, żaden NFZ, precz z biurokracją i oligarchią lekarsko-profesrosko-ordynatorską! My, Suweren, mamy wybierać organ, Narodową Radę Zdrowia, który będzie regulował ten obszar niezależnie od partii politycznych i sejmokracji. Do Rady wybierać będziemy nie tylko lekarzy, bo nie ma być to “lekarska korporacja”. Łączny udział lekarzy […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 17 – Narodowy Bank Polski

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Czy banki są w ogóle potrzebne? Jest taka opowieść o rozbitkach na bezludnej wyspie, którzy urządzili się na niej, zorganizowali produkcję rolną, przemysłową, edukację itd., nie mając żadnego banku. Żyli zgodnie i rozwijali się powoli, organicznie, bez strachu o spłatę jakichś długów, aż do momentu, gdy… na […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 16 – Narodowa Rada Polityki Monetarnej

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Żyjemy w erze pieniądza. Trzeba nim zarządzać, także w skali państwa. Od systemu monetarnego zależy dużo – nasz rozwój, niezależność, możliwości finansowania itd. Pieniądz to nie ma być towar. Pieniądz ma być środkiem rozliczeniowym i narzędziem określania wartości towarów, a sam nie może być towarem – właśnie […]

Motywacja do większej dzietności?

Mamy zbyt niski przyrost naturalny, co powoduje, że zmniejsza się populacja Polaków. Polki rodzą zbyt mało dzieci. Współczynnik urodzeń dla zastępowalności pokoleń wynosi 2,1 dziecka na kobietę (w odpowiednim przedziale wiekowym), tymczasem zeszliśmy na poziom 1,3-1,4. Jak zmotywować Polaków, młode małżeństwa do rodzenia większej liczby dzieci? Program 500+ niewiele dał. Zatem co zrobić? Podstawowe pytanie brzmi: czy finansowo da się zmotywować ludzi do rodzenia dzieci? Bogate kraje Zachodu pokazały, że motywacja materialna słabo działa. Albo […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 15 – Narodowa Rada Mediów

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Do środków masowego przekazu zaliczamy prasę drukowaną, radio, telewizję, Internet, ale także plakat, afisz, książkę, film, kino. W Polsce prasa zaczęła się pojawiać w XVII wieku. Programy radiowe zaczęły być regularnie nadawane w 1920 roku. Kilka lat później pojawiły się kroniki filmowe, a w 1937 roku powstała […]

O rozsądek geopolityczny! Polska polityka zagraniczna 2023+

Dziś świat przechodzi duże przetasowania, zmienia się układ geopolityczny, rozkład sił na świecie. Polska jest w tym tyglu i powinna wykorzystać te zawirowania dla wzmocnienia i zabezpieczenia swojej pozycji. Do tego potrzebna jest mądra polityka zagraniczna, która nie będzie powtarzać błędów sanacji z lat 30-tych XX wieku ani błędów ostatniego 33-lecia (33 – może to oznacza wejście w wiek dojrzały?). Jesteśmy jako Polska w pięknym miejscu świata, mamy zasobny kraj, ale historia usadowiła nas między […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 14 – Narodowa Rada Edukacji

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Pierwsze ważne pytanie, które trzeba postawić w związku z edukacją, brzmi: czy w ogóle potrzebne są jakieś regulacje edukacji na szczeblu państwowym, czy nie lepiej otworzyć wolny rynek edukacyjnym, na którym szkoły i instytucje edukacyjne będą ze sobą konkurować? Muszę przyznać, że odpowiedź na to pytanie wcale […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 13 – Kontrakt wyborczy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Wybrany przedstawiciel Suwerena ma służyć swojemu zleceniodawcy (Suwerenowi, wyborcom), realizując zasadę demokracji przedstawicielskiej. Tymczasem dzisiaj poseł czy senator bądź radny jest nie wiadomo czym – jakimś wolnym elektronem. Jedyna władza w demokracji to Suweren, naród. I nie może być tak, że jedynym instrumentem Suwerena jest oddawanie kartki […]