Kryteria przynależności do (prawdziwej) elity. Wow!

Przez kilka, może nawet kilkanaście tygodni trwała z grupą naszych Czytelników dyskusja, w dużej części mailowa, na temat kryteriów przynależności do elity. To trudny temat, bo nie ma całkowicie ostrych (jak w dziedzinach technicznych) kryteriów dla takich spraw “miękkich”, ludzkich, społecznych. Niemniej chcieliśmy zarysować poprzez te kryteria sylwetkę człowieka, którego zaliczylibyśmy do elity – elity autentycznej, prawdziwej, “oddolnej” (a nie narzuconej jak rozmaite łże-elity). Oto wynik tej dyskusji, zebrany przeze mnie w całość jak poniżej – bardzo proszę o uwagi, sugestie, propozycje uzupełnień.

Kryteria przynależności do elity

Kryterium 1 osoby należącej do elity:

Nie musi zabiegać o dorabianie się i karierę; sprawy dobrobytu, komfortu, standardu życiowego nie znalazły się u tej osoby na pierwszym miejscu. Jest to wybór w pełni świadomy. Wybór, żeby “być”, a nie “mieć”.

Kryterium 2 osoby należącej do elity:

Prezentuje wysoką kulturę osobistą i kulturę dyskusji. Przebywanie z tą osobą jest przyjemne, wartościowe, pouczające, zaszczycające.

Kryterium 3 osoby należącej do elity:

Wykazuje wrażliwość na drugiego człowieka i sprawy Ojczyzny i w związku z tym działa dla społeczeństwa i Polski (edukuje, pisze, prowadzi portal/ stronę www, gazetę, stowarzyszenie, projekty społeczne itp.), traktując to jako zaszczytną służbę.

Kryterium 4 osoby należącej do elity:

Ma czysty życiorys, nie zabrudzony kryminałem, aferami, zdradą, manipulacją. Ma „kręgosłup moralny”, jest osobą uczciwą i szlachetną.

Kryterium 5 osoby należącej do elity:

Dąży zawsze nieugięcie do prawdy, do jej odkrywania, głoszenia i obrony.

Kryterium 6 osoby należącej do elity:

Dysponuje szeroką wiedzą z rozmaitych dziedzin, w tym z historii, jest oczytana i mądra, a równocześnie skromna.

Kryterium 7 osoby należącej do elity:

Cechuje ją odwaga cywilna, opanowanie i silne poczucie własnej godności.

Kryterium 8 osoby należącej do elity:

Jest zaradna, kreatywna, pracowita, odpowiedzialna, słowna i obowiązkowa.

Kryterium 9 osoby należącej do elity:

Cieszy się szacunkiem, autorytetem w swoim środowisku, uznaniem swoich dokonań.

Kryterium 10 osoby należącej do elity:

Potrafi myśleć strategicznie, konstruktywnie i po gospodarsku, wiązać różne sfery, wątki, wydarzenia i możliwości dla dobra Ojczyzny.

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat.

Dodaj komentarz