Konferencja “Obudź się, przedsiębiorco”. PSG czeka!

1 października w gmachu NOT w Warszawie odbyła się konferencja jak w tytule. Wystąpili:

 • Dr Dariusz Grabowski, jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy, mówił o podmiotowości przedsiębiorców – “nic o nas bez nas”, o współpracy przedsiębiorców z samorządem terytorialnym, o potrzebie nowej umowy społecznej, o projekcie ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym;
 • Mec. Paweł Nogal i adw. Kapczyńska (Stowarzyszenie Prawników “Głos Wolności”) podkreślali, że nie możemy się dać podzielić wobec prób podziałów szczepionkowych i innych;

 • Jacek Czauderna (Ruch Społeczny PSG, Prezes Zarządu IGGP) i Beata Rakszawski (czł. Rady IGGP) podkreślali, że całą gospodarka to system naczyń połączonych – jeżeli restauracje są zamknięte, to inne sektory (transport, producenci żywności, pralnie itd.) też tracą; że małe i średnie firmy to 2 mln podmiotów gospodarczych, niemal połowa polskiego PKB i ok. 5 mln pracowników; przestawili 10-punktową strategię polskich przedsiębiorców:
  1. Polityka uzgadniania przepisów gospodarczych.
  2. Uspołecznienie polityki gospodarczej w relacjach z polskimi przedsiębiorcami i samorządami.
  3. Konkretny program gospodarczego rozwoju MŚP w Polskim Ładzie.
  4. Koniec z drakońskimi składkami ZUS w dobie automatyzacji poboru składek zdrowotnych.
  5. “Inwentaryzacja” regulacji podatkowych w celu uproszczenia procedur podatkowych i rozliczeń ZUS.
  6. Rozliczenie przywilejów i ulg dla kapitału zagranicznego od 2015 r.
  7. Zrównanie polskich przedsiębiorców w przywilejach i ulgach z kapitałem zagranicznym.
  8. Uznanie prawa do wolności, własności, praworządności i bezpieczeństwa jako fundamentów jako fundamentów bytu naszego narodu.
  9. Nadanie praw przedsiębiorcom do aktywnego udziału w negocjowaniu przepisów podatkowych.
  10. Poparcie przez Prezydenta RP przywrócenia mocą ustawy POWSZECHNEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO.
 • Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych “WBREW” podkreślali, że musimy działać WSPÓLNIE, a wspólnota jest jak rodzina; “Wbrew” nie znaczy przeciw, lecz “pomimo”;
  “Musimy zrealizować własne pomysły na życie, bo jeśli nie, to będziemy realizowali cudze i obce, by nie powiedzieć, że wrogie. Jednoczmy się dla wspólnego interesu. Wspólny głos jest zawsze silniejszy. Wielu małych dużo może. Prawo do zrzeszania się jest prawem człowieka. Doszło do tego, że dalej już nie idzie. Nie mamy roszczeń. My mamy postulaty. (…) Samorząd to niezależność od władzy, głos pozbawionych głosu.”
 • Dr Hałat, były wiceminister zdrowia, pytał: jakie jest uzasadnienie regulacji w ostatnim półtoraroczu; mówił, że realizowany jest plan oparty o strach, preparaty tzw. szczepionkowe mają wysoki współczynnik ryzyka do korzyści, brak odpowiedzi na pytania, jest propaganda, zabawa w rosyjską ruletkę i arogancja władzy.
 • Prof. Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego mówił o energetyce i suwerenności energetycznej.
 • Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, reprezentował współ-założony przez niego ruch Polska Jest Jedna; mówił o współpracy jedności, wsparciu dla przedsiębiorców.
 • Andrzej Szczęśniak, ekspert ds. energetyki (dziś: Sieć Badawcza Łukasiewicz) mówił o współpracy nauki i przedsiębiorców.
 • Jan Kubań, Prezes fundacji PAFERE, stwierdził, że “Nowy Polski Ład” to wojna wytoczona polskiemu narodowi i przedsiębiorcom.
 • Dr Andrzej Witewski, reprezentujący stowarzyszenie lekarzy, deklarował współpracę z przedsiębiorcami.
 • Romuald Starosielec mówił, że oddajemy pole  narkomanom władzy, lobbystom, a np. w Niemczech głos przedsiębiorców jest decydujący; deklarował wsparcie przedsiębiorcom.
 • Krzysztof Tytko z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych podkreślał bogate zasoby Polski, które powinny być w polskich rękach i dawać pole polskim przedsiębiorcom.

Komentarz:

Zwarcie szeregów polskich przedsiębiorców jest bardzo potrzebne i pilne. Potrzebne są powszechny samorząd gospodarczy, współpraca rolników, handlowców, usługodawców, przemysłowców, rzemieślników itd. Musimy zastopować “dojenie” i niszczenie polskiej klasy średniej i polskich małych firm. Trzeba przeciwdziałać lock-downom, obostrzeniom, wariackim pomysłom ustaw niszczących całe branże gospodarki. Przedsiębiorcy, przyłączajcie się!

Wejdź na stronę https://www.ruchspolecznypsg.pl/

Dodaj komentarz