Kolejny chrześcijanin w więzieniu za wyrażanie swoich przekonań

Irlandzki nauczyciel został uwięziony za odmowę zastosowania się do żądania szkoły, aby odnosić się do ucznia używając zaimka “oni”. Raz po raz jesteśmy świadkami zwalniania chrześcijan z pracy, zawieszania ich w obowiązkach, a nawet ścigania za wyrażanie swoich przekonań religijnych.

Poprośmy prezydenta Irlandii o zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wolności słowa, aby Enoch Burke został zwolniony z więzienia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

w maju dyrektor szkoły, w której Enoch Burke pracował jako nauczyciel, powiedział mu, że powinien zwracać się do transpłciowego ucznia nowym imieniem i za pomocą zaimka “oni”.

Burke odmówił i kilkakrotnie upominał się, by szaleństwa ideologicznej uzurpacji, jakim jest “gender”, nie uznawać za rzeczywistość. W odpowiedzi został zawieszony w wykonywaniu zawodu nauczyciela oczekując jednocześnie na wynik postępowania dyscyplinarnego, które miało miejsce we wrześniu. Ponieważ ostatecznie odmówił przyjęcia niesprawiedliwej kary, został aresztowany w budynku szkoły i uwięziony za tzw. obrazę sądu.

Jesteśmy całym sercem z rodziną Enocha. Jest pobożnym chrześcijaninem, jednym z dziesięciorga rodzeństwa z głęboko religijnej rodziny ewangelickiej, człowiekiem, którego wolność sumienia została podeptana. Znajduje się w więzieniu z powodu prawa, które zmusza obywateli do akceptacji ideologicznych wybryków transgenderyzmu.

Enoch Burke ma rację, gdy mówi: “Transgenderyzm jest sprzeczny z moją chrześcijańską wiarą. Jest sprzeczny z Pismem Świętym, sprzeczny z etosem Kościoła Irlandii i mojej szkoły.” To, czego nie powiedział, to fakt, że transgenderyzm jest również sprzeczny z nauką i medycyną opartą na naukowych dowodach.

Bardzo proszę napisać TERAZ do prezydenta Irlandii i powiedzieć mu, aby zagwarantował prawo do wolności sumienia, wolności słowa i uwolnił Enocha Burke’a: przekonania nie powinny być przestępstwem w wolnym społeczeństwie.

(Za: https://citizengo.org/pl/)

Dodaj komentarz