Kapitulacja czy zwycięstwo?

63 dni walczyli Powstańcy Warszawscy. Dużo dłużej niż zaplanowano. Militarnie ulegli, ale odnieśli duchowe zwycięstwo. To dzięki nim, między innymi, przetrwał duch w Narodzie Polskim, to dzięki nim trwa legenda niezłomnego ducha polskiego, który nie kolaboruje ze złymi reżimami. W obliczu ofiarności i waleczności Powstańców rozważania o sensie Powstania są nie na miejscu, przy wszystkich wątpliwościach natury politycznej. Walczyli, żeby Polska była Polską…

Potem nastała mroczna epoka sowieckiego, siermiężnego komunizmu, terroru stalinowskiego i eksploatowania Polski przez Sowietów. Walczyli AK-owcy, Żołnierze Niezłomni (Wyklęci), protestowało wielokrotnie społeczeństwo (1956, 1968,, 1970, 1976, 1980-81, 1988-9). Trwała cicha walka z sowieckim okupantem – żeby Polska była Polską…

Teraz mamy wojnę z neomarksizmem i z Unią Europejską. Chcą złamać naszego ducha, nasz opór w słusznej sprawie: ochrony suwerenności, ochrony rodziny, obrony naszej energetyki, gospodarki itd. Powstaje coraz więcej grup, stowarzyszeń, ruchów – lekarzy, górników, prawników, osób ze służb mundurowych, patriotów, aby bronić Polskę przed zadeptaniem przez socjalistyczny “Eurokołchoz”, aby zadbać, żeby Polska była Polską…

To Polska była prekursorem wolności, tolerancji, otwarcia, demokracji i państwa prawa. To Polska przyjmowała uchodźców religijnych, etnicznych, politycznych. To Polska była Rzeczpospolitą Dwojga, a potem wielu narodów. To Polska była przedmurzem Europy i Chrześcijaństwa, była spichlerzem Europy i mocarstwem europejskim. Niektóre narody do dziś uważają Polaków za wielki naród, który chwilowo przechodzi kryzys, za naród, którego języka warto uczyć dzieci (dwory książęce). Polacy to naród, który dał światu mnóstwo wynalazków i odkryć, od prawidłowego zrozumienia układu słonecznego (Kopernik), lampy naftowej (Łukasiewicz) aż po komputer (Woźniak), grafen, niebieski laser i literaturę science-fiction (Lem i inni). Polacy powinni być dumni ze swojej historii. Polacy rozumiani jako naród kulturowy, nie etniczny, bo to duch i tożsamość decydowała wielokrotnie o przynależności do narodu polskiego (np. Hemar, Leśmian, gen. Unrug i wielu, wielu innych). W tym sensie, Polska odniosła historycznie wielkie zwycięstwa, których inni mogą nam pozazdrościć. Polska wolna, chrześcijańska, demokratyczna (demokracja wiecowa, sejmikowa, samorząd terytorialny, gospodarczy itd.), solidarna, tolerancyjna, mlekiem i miodem płynąca (jeśli nikt nas nie ograbia – ani Szwedzi, ani Niemcy, ani Rosjanie). Chcemy nadal być takim narodem i państwem. Chcemy, żeby Polska była Polską…

(wideo z piosenką Jana Pietrzaka za: https://www.youtube.com/watch?v=HO46vMAUALc )

Dodaj komentarz