Jak ukrócić wielkie korporacje…

Wielu autorów, obserwatorów, ekonomistów krytykuje od ok. 100 lat koncentrację kapitału i rolę wielkich korporacji. Dziś jest to powszechnie odczuwane – wielkie korporacje się panoszą, realnie płacą groszowe podatki albo w ogóle ich nie płacą, zyskują polityczną władzę ponadnarodową itd. Coś trzeba z nimi zrobić. Co? Oto jeden z pomysłów, które nie tylko wymuszą na nich płacenie większych podatków, ale też wymuszą powstawanie wielu mniejszych firm kosztem tych wielkich…

Rozwiązanie jest proste: wystarczy wprowadzić podatek obrotowy (żadnego dochodowego, żadnego VAT-u) powiązany z wielkością przedsiębiorstwa. Czym mierzymy wielkość przedsiębiorstw? Liczbą zatrudnionych i kwotą obrotu (przychodu/sprzedaży). Zatem na tych parametrach opiera się wzór na obliczenie podatku dla każdej firmy. Oczywiście, można zapytać, dlaczego im większe przedsiębiorstwo, tym większe ma płacić podatki? Odpowiedź jest prosta: bo w większym stopniu korzysta z wykształcenia pracowników (które kosztuje podatników), z transportu (drogi!), powietrza, wody, środowiska. Wydaje mi się, że to jest wystarczające uzasadnienie. Zatem, jak obliczalibyśmy podatek dla poszczególnych przedsiębiorstw? Propozycja (do dyskusji) jest następująca – wzór:

Procent opodatkowania = (punkty z zatrudnienia + punkty z obrotu + 18)/20

przy czym

  • Punkty z zatrudnienia = Liczba zatrudnionych*/50 (jednak nie więcej niż 81, przy ułamkach zaokrąglone do góry do liczby całkowitej)
  • Punkty z obrotu = Obrót roczny firmy / 3 mln zł (jednak nie więcej niż 81, zaokrąglone do góry do liczby całkowitej)
  • Uwaga: przy powiązaniach kapitałowych firm sumujemy zatrudnienie i obroty.
  • * Liczba zatrudnionych to suma etatów i umów cywilnoprawnych z ludźmi nie na etatach.

Z powyższego wynika, że proponowany podatek obrotowy zawierałby się w przedziale od 1% do 9%.

Przykłady:

  1. Firma zatrudnia 1000 osób i ma obroty na poziomie 300 mln złotych. Liczba punktów obliczona wg tego co powyżej to 20+81+18=119, zatem stopa podatkowa dla tej firmy wyniesie 5,95%.
  2. Firma zatrudnia 80 osób i osiąga obroty na poziomie 22 mln. Liczba punktów: 2+8+18=28, czyli firma zapłaci 1,4% podatku.
  3. Firma zatrudnia 5000 osób i ma 2 mld (2000 mln) zł obrotu. Punkty: 81+81+18=180. Firma zapłaci 9% podatku obrotowego.
  4. Firma rodzinna zatrudnia 7 osób i osiąga 1,5 mln obrotu. Punkty: 1+1+18=20, czyli stopa podatkowa wyniesie 1%.

Oczywiście, potrzebne są symulacje liczbowe i testy. Liczby zaznaczone powyżej na czerwono są do dyskusji, by dobrać jak najsensowniejszy model. Cały system wydaje się być ciekawy, a także chroni małe i średnie przedsiębiorstwa. Trzeba tylko woli politycznej.

Dodaj komentarz