Instytucje suwerennej Polski jutra – 32 – Straż pożarna

Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).

 * * *

Straż Pożarna jest instytucją bardzo potrzebną, ale zbyt mało poważaną. Tymczasem to odpowiedzialna służba ludzi, którzy pomagają w przypadkach losowych, wspomagają nasze bezpieczeństwo, ratują życie. To także dobry kawałek polskiej tradycji, kultury – p. np. orkiestry strażackie.

To służba mundurowa, która przechodzi bardzo specjalistyczne szkolenia. Musi się składać z ludzi sprawnych fizycznie, dobrze wyszkolonych, odważnych i odpowiedzialnych. Przecież oni ryzykują swoim życiem i zdrowiem.

Pierwsza kwestia to pytanie, czy straż pożarna powinna być zawodowa, ochotnicza czy mieszana. Według mnie powinna być zawodowa. To zbyt poważne zajęcie i zbyt odpowiedzialna praca, by zajmowali się nią ochotnicy, pracujący na co dzień gdzie indziej.

Druga kwestia, ile powinno być remiz strażackich – jedna na 5 gmin (dzielnicę dużego miasta), jedna na 70 tysięcy mieszkańców, jedna na określony obszar kraju (np. 400 km kwadratowych)?

Trzecia kwestia, jak wyposażona powinna być każda remiza – średnio w dwa nowoczesne wozy strażackie, więcej czy mniej? To kwestia także osprzętu drobniejszego, no i przede wszystkim liczebności załóg każdej remizy.

Straż pożarna powinna mieć swoją organizację ogólnokrajową na potrzeby szkoleń, ćwiczeń, wymiany doświadczeń, rekrutacji – i podlegać ministrowi spraw wewnętrznych. W sytuacjach zagrożeń czy klęsk służba ta powinna podlegać szefowi  Sztabu kryzysowego, np. wojewodzie.

Strażacy, po osiągnięciu wieku 40-45 lat powinni przechodzić na stanowiska szkoleniowców, specjalistów od sprzętu, dyspozytorów i inne stanowiska pomocnicze – albo otrzymywać fundusz na przebranżowienie i zdobycie innego zawodu.

 

Dodaj komentarz