Instytucje suwerennej Polski jutra – 31 – Policja

Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).

 * * *

Właściwie dziś nie bardzo sobie wyobrażamy państwo bez policji. Czymże ma być policja? Policja municypalna/komunalna/lokalna, policja federalna/państwowa, policja skarbowa itd.???

Policja ma strzec bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie:

  • dbać o bezpieczeństwo na drogach,
  • zabezpieczać zgromadzenia i demonstracje,
  • ścigać przestępców,
  • chronić ważne wydarzenia, spotkania, instytucje,
  • dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, obywateli państwa.

Niby to oczywiste, ale jak ma być policja pozycjonowana w strukturach państwa? Czy ma podlegać Prezydentowi i Rządowi? Czy ma podlegać innemu organowi naczelnemu, którym mogłaby być np. Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Podporządkowanie Rządowi jest zawsze pokusą, aby ten ostatni w jakiś sposób wykorzystywał policję do swoich celów lub blokował dochodzenie w sprawie jakichś rządowych machlojek czy korupcji. Zatem raczej nie powinna być podporządkowana Rządowi.

W tym momencie rodzi się pytanie, czy ma być powołany kolejny – dziesiąty czy jedenasty – organ naczelny, wybierany przez Suwerena, czyli przez nas, obywateli. Może tak, ale…

Jeżeli miałaby zostać utworzona taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego (jako organ konstytucyjny), która mianuje Szefa Policji i ewentualnie inne figury z obszaru bezpieczeństwa, to czy miałaby być ona w całości wybieralna? Wydaje mi się, że jeżeli wybieralibyśmy ok. 60% jej składu, to by wystarczyło. Reszta powinna być mianowana przez Prezydenta, Szefa NIK, Ministra spraw wewnętrznych, Ministra obrony narodowej, Szefa Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Przewodniczącego Sądu Najwyższego, Szefa Służby Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – po dwóch przedstawicieli (przy czym jednym z nich winien być mianujący, chyba że jest niedysponowany, to zastępca), a także przez Narodową Radę Polityki Monetarnej i Senat – po dwie osoby. To dawałoby łącznie 50-osobową Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Taka Rada mianowałaby Szefa Policji i nadzorowała jej działalność. Czy dobrym pomysłem jest tworzenie policji wojewódzkich, miejskich, lokalnych? Moim zdaniem nie, bo grozi to tworzeniem lokalnych “karuzeli stanowisk” i układów para-mafijnych.

Ilu ma być policjantów? Przede wszystkim trzeba podzielić całą strukturę policyjną na policjantów i wsparcie informatyczno-biurowe. Policjantów powinno być dziesięć razy więcej niż osób wsparcia. Policjant nie może tracić czasu na siedzenie w papierach. Ilu policjantów nam potrzeba? Są rozmaite doświadczenia i statystyki, które podpowiadają, że policjantów powinno być np. 10-ciu, 12-stu czy 16-stu na 10 tysięcy mieszkańców – to trzeba prześledzić w rozmaitych krajach i sprawdzić, jaka liczba jest optymalna.

Z pewnością policja powinna być dobrze kontrolowana i mieć super-nowoczesne wyposażenie. A także dobre zarobki, które będą eliminowały korupcję.

Dodaj komentarz