Instytucje suwerennej Polski jutra – 30 – Bank Komunalny

Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).

 * * *

Bank komunalny to bank gminny, wspólnoty lokalnej, community. To niemal zapomniana dziś instytucja bankowa. Bank taki związany jest własnościowo z danym terytorium (gminą, miastem, związkiem gmin, lokalną wspólnotą, województwem), jego mieszkańcami, przedsiębiorstwami i instytucjami, które obsługuje bankowo. Powołują taki bank podmioty związane z terenem jego działania, tzn. podmioty „lokalne”: mieszkańcy, firmy, gminy, organizacje społeczne itp. – i są jego właścicielami.

Statutowym zadaniem takiego banku komunalnego, obok podstawowych zadań każdego banku (przechowywanie pieniędzy, wykonywanie operacji finansowych i wspomaganie pożyczkami) , są:

  • Wspomaganie rozwoju lokalnego,
  • Wspieranie finansowania lokalnych inwestycji,
  • Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców.

Bank komunalny może przyjąć jedną z następujących form prawnych:

  • Towarzystwo bankowe,
  • Spółdzielnia,
  • Kooperatywa,
  • Spółka akcyjna lokalna
  • Spółka komandytowa lokalna

Bankowość, podobnie jak energetyka, sieci przesyłowe czy kolejowe, to strategiczny sektor dla narodu i państwa, sektor, który powinien być w naszych, lokalnych rękach.Ustawowo powinien być wprowadzony zakaz sprzedaży udziałów/akcji banku komunalnego podmiotom zagranicznym oraz niezwiązanym z terenem jego działania.

Kontrolę nad bankami komunalnymi sprawować powinny Rada Polityki Monetarnej, Narodowy Bank Polski oraz instytucja kontrolna – Najwyższa Izba Kontroli lub inna.

Dodaj komentarz