Informacje: rozwój Polski

Tu zamieszczane są różne ciekawe informacje związane z rozwojem Polski, trendami jej dotyczącymi, planami i zamierzeniami.

* * *

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Odpowiedź na wyzwania stojące przed polską gospodarką poprzez rozwój elektro-mobilności wymaga osiągnięcia odpowiedniego poziomu nasycenia rynku pojazdami elektrycznymi. Sytuacja, w której w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion pojazdów elektrycznych stwarza możliwość rzeczywistej integracji tych pojazdów z systemem elektroenergetycznym oraz pobudza do rozwoju polski przemysł. Dziś istotną barierą wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek jest ich stosunkowo niewielki zasięg oraz wysoka cena. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8500 km rocznie, co daje 23 km dziennie. Do płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego wystarczyłoby więc doładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni. Z powodów psychologicznych fakt braku możliwości do
ładowania awaryjnego jest jednak istotną barierą rozwoju rynku. Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania przemierzanie pojazdem elektrycznym dłuższych tras międzymiastowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Plan proponuje działania, które rozwiną infrastrukturę ładowania do poziomu, który da konsumentom pewność, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy. Drugą barierą upowszechnienia pojazdów elektrycznych w obecnej chwili wydaje się ich niska przystępność cenowa. Technologie wykorzystywane w pojeździe elektrycznym, ze względu na małą skalę rozpowszechnienia, są znacznie droższe niż technologie spalinowe. Co
ważne bardzo wyraźny jest trend spadku cen poszczególnych komponentów. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) 1 kWh w akumulatorze zainstalowanym w pojeździe elektrycznym to obecnie koszt 268 USD. Prognozy wskazują na spadek ceny za 1 kWh akumulatora zasilającego do poziomu 150 USD w 2020 roku. Przy średniej wielkości samochodzie elektrycznym wykorzystującym akumulator o pojemności 20 kWh da to zmniejszenie ceny pojazdu o ponad 2300 USD. Przyjmując optymistyczny scenariusz, który zakłada Tesla (cena 1 kWh poniżej 100 USD do 2020 roku), statystyczny pojazd w 2020 roku byłby o ponad 3300 USD tańszy niż obecnie. Warto pamiętać, że podobny spadek ceny będzie następował w wielu obszarach technologicznych, a efekty będą się kumulować.
Całość – czytaj tutaj
* * *

Centralny Port Komunikacyjny

To ważna inwestycja służąca rozwojowi Polski, komunikacji, transportu i lepszemu zintegrowaniu komunikacyjnemu zarówno regionów Polski jak i Polski ze światem. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy, ma być tzw. hubem transportowym dla krajów regionu, wreszcie – wielkim centrum konferencyjno-wystawienniczym. Jego lokalizacja to tereny bliskie autostrady A2, 37 km na zachód od Warszawy, czyli w samym sercu Polski. Cały CPK zajmie powierzchnię ok. trzydziestu kilometrów kwadratowych, da pracę wielu ludziom i stanie się jednym z centrów logistycznych Polski. Planowane uruchomienie CPK to koniec roku 2027, czyli za 8 lat.

W pierwszym etapie CPK będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

.
* * *

Przekop Mierzei Wiślanej

Inwestycja ta uniezależni ruch statków od Rosji, skróci drogę morską do Elbląga i pozwoli temu miastu szybciej rozwijać się. Prace już się rozpoczęły, drzewa zostały usunięte i rozpoczęły się prace ziemne.
“Umowę na budowę kanału żeglugowego oficjalnie podpisano 4. października 2019 r., w obecności ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Dzięki inwestycji możliwe będzie wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, a więc o długości 100 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu do 4 m. Planowana długość kanału to 1,3 km, zaś jego głębokość – 5 m. Przekop zostanie wykonany w miejscowości Nowy Świat (gmina Sztutowo). Budowa kanału potrwa do 2022 r.” (www.przekopmierzei.pl)
.
* * *

Droga ekspresowa Via Carpatia

 

Mapa pokazuje przebieg międzynarodowej trasy via Carpatia,
której realizacja ma być częścią programu Łącząc Europę.

Na terenie Polski Via Carpatia przebiega w ciągu dróg ekspresowych:
S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk,
S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz
S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik),
S12 (Lublin Sławinek) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód),
A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa.

 

W 2022 roku trasą S19 będzie można jeździć z Rzeszowa do Lublina,
a w 2025 roku cały projekt Via Carpatia po polskiej
stronie ma być gotowy.

 

Za trzy lata będzie można jechać z Rzeszowa do Lublina  trasą S19,
a potem włączyć się w drogę S17 Lublin – Warszawa,
zatem do Warszawy kierowcy z Rzeszowa mają dojechać w trzy godziny.

.

* * *