Grabież pod płaszczykiem…? Uwaga na naszą własność!

Zamieszczamy poniżej zaproszenie do udziału w manifestacji pod Sejmem i Senatem w dniu 22 lipca w godzinach 12 – 14.

Manifestację organizuje Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, ale zaproszeni są wszyscy, którzy nie zgadzają się na pogwałcenie Konstytucji i poczucia sprawiedliwości poprzez nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Nowelizacja ta, choć z pozoru wygląda na jakiś niegroźny akt, stanowi zasadniczą zmianę w podejściu do własności prywatnej w polskim prawie.

Ta ustawa zakazuje jakiejkolwiek restytucji mienia skonfiskowanego w PRL wbrew obowiązującemu wówczas prawu, a także – w przypadku mienia już sprzedanego nowym właścicielom  – jakichkolwiek odszkodowań.  Umorzone będą też wszelkie postępowania znajdujące się w toku. Złamana zostanie jedna z podstaw prawa państw demokratycznych – lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Takie postępowania toczą się często po kilkanaście, a nawet dwadzieścia kilka lat, bo administracja III RP sabotuje je, przeciągając w nieskończoność decyzje.

Proces stanowienia tego prawa odbywa się w błyskawicznym tempie, a towarzyszy mu kampania okłamywania obywateli. Chodzi zapewne o to, aby stworzyć fakty dokonane, zanim społeczeństwo się zorientuje. Do rozpowszechnianych kłamstw należą:

  1. Realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku.

Nieprawda: Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można ingerować tam, gdzie zaszły nieodwracalne zmiany prawne (w podtekście – w takiej sytuacji należy wypłacać odszkodowania ofiarom, a nie zabierać mienia nowym właścicielom). Wyrok nie dotyczy majątku pozostającego w rękach Państwa, a ustawa obejmuje go.

  1. Chodzi o uniemożliwienie dochodzenia przez organizacje żydowskie mienia bezspadkowego.

Nieprawda: Ustawa w ogóle nie dotyczy mienia bezspadkowego, tylko mienia, które skonfiskowano niezgodnymi z ówczesnym prawem decyzjami administracyjnymi. Ta ustawa utrzymuje w mocy wszystkie te decyzje, czyni je niepodważalnymi.

  1. Pokrzywdzeni przez te decyzje mogą nadal dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Nieprawda: Na przykład w przypadku dworów i parków dworskich podjęcie drogi sądowej jest możliwe dopiero po uznaniu konfiskaty za niezgodną z prawem na drodze administracyjnej. Tutaj dawni właściciele tracą wszelkie szanse, mimo – często wieloletnich – dotychczasowych starań.

  1. W II Rzeczypospolitej też nie zwracano nieruchomości skonfiskowanych przez zaborców.

Nieprawda: W II Rzeczypospolitej zwrócono wszystkie skonfiskowane  nieruchomości pozostające w rękach Państwa, podczas gdy w III Rzeczypospolitej Państwo wyprzedawało – często za grosze (jak Chobielin Radkowi Sikorskiemu) – nieruchomości, mimo że dawni właściciele i ich potomkowie składali zastrzeżenia reprywatyzacyjne, a potem walczyli o ich zwrot.

 

Jeżeli ta nowelizacja kpa stanie się prawem, będzie to krok w kierunku odrzucenia nienaruszalności własności prywatnej. Ustawa zatwierdza na skalę masową wywłaszczeniowe decyzje administracyjne podjęte z naruszeniem prawa. Dziś ofiarą padają dawni właściciele, jutro władza może zacząć zabierać nieruchomości obecnym właścicielom, bo tak będzie jej wygodnie.

Dlatego apelujemy o przyłączenie się do protestu wszystkich, którym zależy na zachowaniu szacunku dla własności prywatnej: i tych, którym zabrano mienie dawniej i tych którzy mogą stracić mienie w przyszłości i tych, którzy nic nie mają, ale chcą żyć w państwie prawa. Im będzie nas więcej, tym nasz głos stanie się bardziej słyszalny.

Tak się składa, że Senat na obrady plenarne nad projektem omawianej ustawy wybrał symboliczną datę – 22 lipca. Paser podaje rękę złodziejowi.

Jacek Schirmer

  1. Wielka prośba o przesyłanie tego pisma dalej !

 

 

 

 

Dodaj komentarz