Dobry kierunek: Konfederacja Gietrzwałdzka

W 2018 roku została zawiązana i podpisana Konfederacja Gietrzwałdzka, zaczynająca się słowami:

“My, niżej podpisani, deklarujący przynależność do Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej* – przywiązani do wolności i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia katolickich zasad leżących u podstaw tej cywilizacji – niniejszym zgodnie wyrażamy szczerą wolę…”

To dobra inicjatywa, idąca we właściwym kierunku. Oto cały Akt Konfederacji:

akt_konfederacji_gietrzwaldzkiej_2018

Trzeba uściślać nasze wizje, nasze definicje, naszą polskość. To Deklaracja Gietrzwałdzka czyni. Niech to będzie zdrowy zaczyn!

Wejdź na stronę https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl/

Działajmy na rzecz wolnej, suwerennej, silnej Polski!

Dodaj komentarz