Wsparcie rozwoju – coaching

Coaching

Wielu szefów, menedżerów i właścicieli firm boryka się z codziennymi problemami, rozterkami, wątpliwościami – dotyczą one decyzji, które trzeba podjąć, finansów firmy czy też ludzi, z którymi należy porozmawiać, zmotywować ich lub zwrócić im uwagę. Często są to dylematy, których nie da się podzielić z podwładnymi ani przełożonymi. Właściciel czy Prezes skazany jest na samodzielne pokonanie rozterek i podjęcie decyzji. Do tego dochodzą emocje, relacje międzyludzkie, własne obawy i frustracje. Czasem zaciera się jasność celu lub gubi się droga…

Wtedy dobrze jest mieć wsparcie, móc otwarcie i bez obaw porozmawiać. Z kimś, kto jest niezaangażowany emocjonalnie, bezstronny, a równocześnie życzliwy i znający się na procesach biznesowych, na psychologii i zarządzaniu. Z doradcą – coach’em.

3-etapowy proces coachingu:

Określenie celów:   –>     Zdefiniowanie sytuacji:  –>     Znalezienie rozwiązań:

celów Klienta                            co się dzieje                         jak od obecnego

celów coachingu              co jest do rozwiązania              stanu dojść do celu

jakie są zasoby

Wiele prac doradczych u niejednego z moich klientów rozwijało się w kierunku coaching’u, regularnych rozmów doradcy-coacha z szefem czy menedżerem. Chodziło o uzyskanie klarowności celów, odzyskanie wewnętrznej równowagi, znalezienie rozwiązania czy drogi, siły pozytywnego oddziaływania na firmę i ludzi. Zapraszam!

Coaching – Praktycznie

Coaching jako proces kształtowany jest bardzo indywidualnie; może się odbywać w siedzibie firmy Klienta lub poza nią (gdzie jest bezpieczniej – cicho i ściany “nie mają uszu”). Sesje coachingowe mogą trwać od 1,5 do 3 godzin. Częstotliwość sesji może być różna – od rytmu co 3-4 dni (dwie sesje w tygodniu) do spotkań raz na parę tygodni. Sesja to intensywna praca kreatywna, choć bez żadnej presji. Dobrze być wypoczętym w trakcie sesji. Konkretny kształt i przebieg coachingu zależy od potrzeb, celu, dysponowania czasem.

Przykład: Projekt coachingowy dla top-menedżera:

  1. zbadanie potrzeb i zdefiniowanie celu
  2. ustalenie liczby sesji na 8
  3. raz w tygodniu dwugodzinna sesja o 7.00 rano
  4. obserwacje, zapisy, mini-zadania, kontakt między sesjami
  5. podsumowanie

Zapraszam.

Wróć do strony DLA PRZEDSIĘBIORCÓW