Doradztwo – konsulting

Potrzeba diagnozy

Podstawą wszelkich decyzji, programów, planów czy szkoleń jest analiza – sytuacji, potrzeb, trudności czy otoczenia (rynku). Trzeba zebrać informacje, opracować je, skojarzyć, wyciągnąć wnioski – zbadać sprawę – tak jak bada się pacjenta. Jednym słowem – trzeba dokonać analizy, zwanej czasem diagnozą, audytem, oceną czy jeszcze inaczej. Tak naprawdę analiza i diagnoza przeplatają się ustawicznie z doradztwem, szkoleniami i coachingiem…

Doradca
to ktoś, kto siedzi obok władcy i doradza, szepcze do ucha, przemawia do rozsądku, gromadzi i wyłuszcza argumenty, dyskutuje pomysły, głośno myśli. Moja filozofia idzie dalej: towarzyszę Klientom do momentu rozwiązania trudności, opanowania sytuacji, wdrożenia środków zaradczych i narzędzi zarządzania. Jestem partnerem Klienta, szczerze wskazując przyczyny, mechanizmy i drogi ku rozwiązaniom. Możliwe jest działanie pakietowe, długofalowe. Współpraca polega na tworzeniu i dopasowywaniu narzędzi zarządzania do bieżących potrzeb, by były efektywne i wzajemnie spójne.

Moje działanie wynika z:

 • uważnego słuchania Państwa,
 • poznania problemu,
 • naszej wspólnej kreatywności,
 • szukania rozwiązań potrzebnych Państwu,
 • opracowywania nowych systemów i rozwiązań,
 • wzajemnego zaufania i szczerości,
 • odpowiedzialności za proces i wynik,

a nie z chęci sprzedania czegoś gotowego.

Bardzo dużą wagę przykładam do WDROŻENIA efektów wspólnej Państwa i mojej pracy. Wdrożenie polega na różnych działaniach: rozesłaniu informacji, przeprowadzeniu instruktażu lub szkolenia, napisaniu instrukcji, procedury lub regulaminu, konsultacjach indywidualnych dla pracowników czy warsztacie z ćwiczeniami. Jestem z Państwem tak długo jak trzeba, wspomagając i monitorując wdrożenie danego narzędzia zarządzania, komunikacji czy kontroli. Zapraszam do współpracy!

Oto podstawowa lista moich usług doradczych:

 1. Diagnoza zarządzania
 2. Opis stanowisk pracy i analiza struktury organizacyjnej
 3. Opracowanie i wdrożenie planu poprawy płynności finansowej
 4. Opracowanie i wdrożenie strategii zwiększenia sprzedaży
 5. Opracowanie planu działania (biznes-planu)
 6. Opracowanie planu restrukturyzacji firmy
 7. Opracowanie strategii firmy / organizacji
 8. Opracowanie systemu komunikacji w firmie / organizacji
 9. Stworzenie budżetu i systemu zarządzania budżetami
 10. Stworzenie systemu motywacyjnego
 11. Stworzenie systemu prognozowania przychodów ze sprzedaży
 12. Stworzenie systemu zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników
 13. Stworzenie systemu zarządzania spójnym wizerunkiem firmy
 14. Wdrożenie zarządzania przez cele w firmie / organizacji
 15. Zbudowanie systemu bieżącej i długofalowej obsługi klienta
 16. Zbudowanie systemu ocen (bieżących, okresowych)
 17. Zbudowanie systemu rekrutacji i wdrażania pracowników do firmy
 18. Zbudowanie (przebudowanie) systemu wynagrodzeń
 19. Zbudowanie systemu zarządzania cenami
 20. Zbudowanie systemu zarządzania i optymalizacji kosztów
 21. Zorganizowanie systemu wsparcia sprzedaży

Zapraszam.

Wróć do strony DLA PRZEDSIĘBIORCÓW