Szkolenia i warsztaty

Każde szkolenie
jest tworzone od podstaw, po uzgodnieniach z Państwem. Nie używam “gotowców”. Program szkolenia wynika z Państwa potrzeb, najlepszych wzorców oraz dostępnej wiedzy. Mogę elastycznie łączyć poszczególne tematy i ich części, by na Państwa życzenie stworzyć nowe szkolenia. Poniżej przykładowe tematy szkoleń, które proponuję Państwu. Na życzenie przedstawię propozycję programu. Zapraszam!

Szkolenia miękkie związane z zarządzaniem ludźmi, rozwojem, komunikacją, zmianą:

 • CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie a osobowość: style, autorytet, narzędzia, komunikacja
 • Zarządzanie a przywództwo
 • Zarządzanie jako 10 stałych zadań menedżera
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie komunikacją w firmie
 • Zarządzanie motywacją własną i pracowników
 • Zarządzanie poprzez wartości
 • Zarządzanie przez asertywność, triady Hegla i zasadę win-win
 • Zarządzanie przez odpowiedzialność
 • Zarządzanie przez powierzanie i delegowanie
 • Zarządzanie rozmową i dyskusją oraz jej kontrolowanie
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie własnym rozwojem i karierą
 • Zarządzanie zebraniami i naradami
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie procesem negocjacji
 • Zarządzanie przez pytanie – kultura „ask”
 • Zarządzanie procesem decyzyjnym
 • Zarządzanie szansami
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie rozwojem menedżerów
 • Zarządzanie emocjami

Szkolenia z zarządzania (twarde):

 • Zarządzanie – czym jest, zasady, koncepcje
 • Zarządzanie bieżącą obsługą klientów
 • Zarządzanie budżetem i budżetami wydziałowymi
 • Zarządzanie cenami
 • Zarządzanie czasem własnym i zespołu
 • Zarządzanie długofalowymi relacjami z klientem
 • Zarządzanie kosztami i ich optymalizacja
 • Zarządzanie małą i średnią firmą
 • Zarządzanie partycypacyjne i jawne
 • Zarządzanie prezentacją
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie rekrutacją
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie strukturą i dopasowaniem firmy do rynku
 • Zarządzanie systemami ocen pracowniczych
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – narzędzia HR
 • Zarządzanie zatrudnieniem od rekrutacji po outplacement
 • Zarządzanie płynnością firmy – cash flow
 • Zarządzanie wzrostem sprzedaży
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesem ofertowania
 • Zarządzanie zespołem sprzedawców
 • Zarządzanie innowacjami

Zapraszam.

Wróć do strony DLA PRZEDSIĘBIORCÓW