Dla przedsiębiorców

Jeżeli chcesz rozwijać siebie, swoją Rodzinę, Organizację, Firmę:

 • poprawić relacje międzyludzkie,
 • usprawnić zarządzanie,
 • podnieść efektywność działania,
 • uzupełnić kompetencje własne
 • i osób z Twojego zespołu,

a wszystko po to, aby móc:

 • bardziej cieszyć się życiem,
 • mieć więcej czasu dla siebie oraz rodziny,
 • doświadczać mniej konfliktów,
 • odczuwać mniej stresu,
 • osiągać wyższą efektywność,
 • mieć lepszy wizerunek,
 • zdobywać więcej klientów i przyjaciół,
 • cieszyć się z zadowolonych pracowników,

zapraszam zatem na moje strony i do współpracy.

Marzenie

Marzyłem zawsze o tym, by robić coś pożytecznego, ważnego i trwałego. Taką działalnością jest edukacja, oświata, rozwijanie ludzi – uczenie oraz budowanie postaw, charakterów. Od chwili, gdy miałem 15 lat, wspomagałem ludzi, rozwijałem ich, pomagałem znaleźć własną ścieżkę życiową i zawodową.  Zarządzałem, sprzedawałem, tworzyłem, szkoliłem, doradzałem, mentorowałem, organizowałem, coachowałem, pisałem. Przez ten czas zgromadziłem wspaniałe doświadczenia w pracy z indywidualnymi ludźmi i zespołami – jako społecznik i działacz, menedżer i prezes oraz trener i coach.

Całe życie miałem do czynienia z ludźmi, zespołami, organizacjami biznesowymi i społecznymi. W r. 2000 założyłem firmę ASK, zbierałem doświadczenia przedsiębiorcy i prowadziłem ją do roku 2013. Potem – po raz drugi – udzielałem się akademicko, zacząłem prowadzić blogi, pisać, udzielać się społecznie (lokalne stowarzyszenia w gminie, Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo itd.). Napisałem kilka książek, m.in. “Zarządzanie przez odpowiedzialność” (2008 i 2013) i “Misja – życiowa, zawodowa, firmy, rodziny, państwa, organizacji, instytucji” (2020), „Finanse rodzinne (2000) i inne.

Wszystkie te działania wynikają z podobnych pozytywnych motywacji tworzenia czegoś dobrego dla otoczenia, dla Polski. Jeżdżąc po kraju widzę wielu cichych bohaterów, próbujących coś zrobić, rozwinąć, zbudować. Jest w nich potencjał, myśl, chęć uczciwego rozwoju.

Wszystkim tym ludziom i organizacjom chcę pomagać – by łatwiej im było rozwijać się, by nie tracili czasu na błędy. Pragnę tak wesprzeć każdego, by zarządzanie nie było już dla niego trudne. A nie jest, gdy wiemy, co jak robić – planować, sprzedawać, kontrolować koszty, motywować, negocjować itd. Tego można się nauczyć… Mnie zależy na Twoim rozwoju! Tobie zależy przecież jeszcze bardziej! Porozmawiajmy o tym – rozmowa nic nie kosztuje. Dr Aleksander Kisil

ASK – Moja filozofia działania

Dlaczego ASK ? ASK znaczy: pytaj.
Pytaj, bo kto pyta, nie błądzi. Pytaj – jestem, by pomóc znaleźć właściwe odpowiedzi.

 • ASK to inicjały: Aleksander Stefan Kisil
 • ASK to skrót od słów: Analizy Szkolenia Konsulting
 • ASK to litery, które reprezentują wartości oraz sposób działania:
  A – ambitnie i adekwatnie, S – szybko i skutecznie, K – kreatywnie, kompetentnie.

Moja misja widoczna jest w moim osobistym logo i brzmi następująco: Podnoszę, wspieram, wzmacniam, rozwijam, ukierunkowuję ludzi i pokazuję im nowe horyzonty.

Moja filozofia zawarta jest w 7 ZASADACH ASK:

 1. Sesja doradcza, szkolenie czy coaching są częścią procesu toczącego się w organizacji/firmie i powinny być z nim skoordynowane. Oznacza to ciągłość pracy z Państwem w pewnym okresie czasu.
 2. Każdy program naprawczy/szkoleniowy/doradczy jest budowany razem z Państwem, według indywidualnych potrzeb i specjalnie dla Państwa.
 3. Szkolenie, warsztat, coaching lub sesja doradcza ma wzbogacać Państwa i uczyć praktycznego stosowania wiedzy i doświadczenia, a nie podręcznikową wiedzę.
 4. Coaching, szkolenie, warsztat, sesja doradcza ma sens w warunkach wyciszenia, koncentracji, oderwania od bieżącej pracy, zadbania o śmiech, wypoczynek i dobrą organizację szkoleń.
 5. Podczas współpracy kluczowa jest partnerska relacja zaufania między trenerem a uczestnikami.
 6. Moja współpraca z Państwem opiera się na założeniu, że wiedzę mają i trener, i uczestnicy.
 7. Nie uczę żadnych sztuczek, tricków, chwytów itp., lecz rzetelnej wiedzy oraz umiejętności i postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej i uczciwej konkurencji.

Działam

1) kompleksowo

chodzi o to, by efektywnie, całościowo pomóc Państwu w zarządzaniu karierą, organizacją, firmą – poznając przyczyny hamujące rozwój i identyfikując mocne strony. By nie “leczyć” objawów, ale rozwiązać problem dogłębnie. Dlatego w moich działaniach przeplatają się analizy, szkolenia, doradztwo, coaching i opracowywanie narzędzi zarządzania czy innych propozycji.

2) elastycznie –

działam według Państwa potrzeb, dopasowując metody, tempo i treści prac do sytuacji, możliwości i stanu zaawansowania procesów (wdrażania, coachingu, szkoleniowych). Moja elastyczność objawia się zarówno w sferze merytorycznej, organizacyjnej jak i cenowej. Wychodzę Państwu naprzeciw, aby nasza współpraca była dla Państwa jak najwygodniejsza i najprzyjemniejsza.

3) dla Państwa korzyści

Jedną z wartości moich działań stanowi to, że nacelowane są one na odniesienie przez Państwa wymiernych korzyści – większych przychodów, niższych kosztów, lepszych relacji i komunikacji w zespole, wyższej efektywności, mniejszego zużycia czasu na określone procesy, lepszej organizacji pracy, wyższej jakości – i na lepszy wizerunek Państwa osoby, organizacji czy firmy na zewnątrz, a także na więcej czasu dla siebie  i rodziny.

4) ku rozwojowi, radości, lepszej przyszłości i kreatywności

Życzę dobrego dnia i dobrych decyzji
Zapraszam do współpracy – ASK