Czy ulegasz trwodze? Jest światło w tunelu!

Wszyscy chcemy, by Polska się rozwijała, była silna, dobrze rządzona, piękna. Do tego trzeba rozwoju, wytężonej pracy i mądrej strategii. A o to trudno, bo mamy “klasę polityczną” jaką mamy, a i uwarunkowania zewnętrzne takie sobie…

Jakiś czas temu znajomy zapytał mnie, jak widzę sytuację ekonomiczną Polski i perspektywy rozwoju. Pytanie bardzo obszerne. A odpowiedziałem mu tak…

Po pierwsze, potęgę buduje się od wewnątrz, a broni na zewnątrz. Ale nie jesteśmy samoistną wyspą, jesteśmy zespoleni z całym światem.

Po drugie, okoliczności są złożone i jest wiele zjawisk przeszkadzających:

 1. Panuje neoliberalizm, zastosowano w stosunku do nas osłabiającą doktrynę szoku, panoszą się światowe korporacje.
 2. Panuje spekulacja, spirala długów, pieniądz oderwał się od realnej gospodarki, banki nie są gwarantami czy depozytariuszami, ale żarłocznymi korporacjami spekulującymi, wyciskającymi nas jak cytryny.
 3. Kwitnie – w całej Europie – socjalizm, państwo opiekuńcze, rozdawnictwo, kupowanie wyborców.
 4. Unia Europejska stacza się po równi, stosuje ekoterroryzm, ideologizuje się, zajmuje się bzdurami, a Niemcy, łamiąc wciąż solidarność europejską, chcą sobie gospodarczo podporządkować resztę UE.
 5. Zaostrza się rywalizacja USA-Chiny
 6. Wystartowano tzw. pandemię korona-wirusa, medialną akcję zastraszania i proces wykańczania społeczeństw i gospodarek (klasy średniej) obostrzeniami.
 7. Rosja napadła na Ukrainę i za miedzą mamy wojnę, która pozrywała łańcuchy dostaw i spowodowała drożyznę.
 8. Kapitalizm jako system zwyrodniał, bo zorientował się na najemnictwo (zamiast partnerstwa), parcie na zysk (zamiast na długofalowy wzrost wartości), koncentrację dóbr (zamiast rozwoju demokracji ekonomiczno-finansowej) i rywalizację (zamiast współpracy).
 9. Mamy natarczywe propagowanie ideologii: “szkodliwości CO2 i ocieplenia klimatu”, gender, ekologicznej energetyki.
 10. Mamy kryzys etosu pracy, kryzys moralny i duchowy – ludziom nie chce się pracować, a chcą wszystko mieć.

Po trzecie, są lub lada moment będą nowe, dające szanse, technologie, takie jak np.:

 1. Paliwo wodorowe i napęd wodorowy
 2. Napęd jonowy i plazmowy
 3. Komputery kwantowe
 4. Roboty
 5. Generatory wolnej energii
 6. Ogniwa punktu zerowego
 7. Nanotechnika
 8. Sztuczna inteligencja
 9. Druk 3D
 10. Anty-grawitacja

Po czwarte, dużo zależy od nas, od naszego zorganizowania się, zarządzania, efektywności, współpracy, ułatwień dla działalności. To musi być zarządzanie wspólnotowe, oparte o wartości, o odpowiedzialność, obliczone na długi dystans, więc konsekwentne i z wizją, nakierowane na dobro wspólne. To musi być działanie dobrze zaplanowane, pełne szacunku dla naszego zdrowia i środowiska (bez GMO i trujących nawozów), nie krępowane głupim prawem, promujące kreatywnych, pracowitych, porządnych ludzi. Jeżeli uda nam się tak właśnie zorganizować nasze wewnętrzne “podwórko”, możemy osiągnąć bardzo wiele. Musimy pamiętać przy tym, że ważna jest “baza produkcyjna”, która pozwala na samowystarczalność i nowoczesność, bo jeżeli sami nie będziemy wytwarzać wysoko zaawansowanych technologicznie produktów, to będziemy uzależnieni od innych i będziemy płacić za te produkty dużo więcej.

Mamy wszystko w naszych rękach – bo przecież potęgę buduje się od wewnątrz, a broni na zewnątrz. My potrafimy, tylko… dlaczego wciąż się tak między sobą kłócimy??? Orły, sokoły, szybujmy wysoko.

Dodaj komentarz