Co się szykuje… Widmo krąży po Europie

Pod osłoną rzekomej pandemii korona-wirusa Komisja Europejska, niedemokratyczne ciało urzędnicze, przygotowuje plan federalizacji Unii Europejskiej, czyli stworzenia jednego państwa “unijnego”. Narzędziem tej federalizacji ma być tzw. Fundusz Odbudowy, który de facto będzie wielkim kredytem zaciągniętym SOLIDARNIE przez… UE (Komisję Europejską) i wszystkie państwa członkowskie. Co to oznacza? Otóż to, że wszystkie państwa solidarnie mają ten wielki dług spłacać! Konkretniej: jeżeli jedno z państw będzie niewypłacalne, pozostałe państwa-członkowie UE przejmują obowiązek spłacania na siebie!!! Aby było “ciekawiej” (bardziej przerażająco), dostęp do funduszu ma być uzależniony od przestrzegania tzw. praworządności – tak zwanej, bo nigdzie nie zdefiniowanej, więc interpretowanej dowolnie na potrzeby chwili (sic!).

W ten sposób gwałtownemu powiększeniu uległaby władza Komisji Europejskiej, która decydowałaby według swojego uznania, które państwo członkowskie może wykorzystać fundusze, a które nie.

Przyjęcie owego Funduszu Odbudowy oznacza, że:

  • Polska stanie się odpowiedzialna za spłatę kredytów za coraz bardziej zadłużone państwa południowej Europy,
  • Decyzje państwa polskiego będą uzależnione finansowo od decyzji Komisji Europejskiej,
  • Polski naród  utraci swoją suwerenność i wolność samodzielnego kształtowania swojej polityki i przyszłości,
  • Finanse Polski będą uzależnione od czynników zagranicznych niekontrolowanych przez polskie społeczeństwo,
  • Wprowadzone zostaną, bez podstawy traktatowej, podatki unijne : od transakcji finansowych, opodatkowanie gigantów cyfrowych, opłatę od plastyku, czy podatek węglowy.
  • Dalej nadmuchiwana będzie biurokracja brukselska.

To wszystko jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą kontroli władz Rzeczpospolitej przez własny naród, bo zarządzanie finansami publicznymi jest konstytucyjnie zagwarantowanym wyrazem suwerenności państwa polskiego. Stworzenie jednego państwa europejskiego oznacza likwidację polskiej niepodległości. Jej utraty nie zastąpią żadne miliardy euro (i ile Polska miałaby je w ogóle otrzymać). Nikt poza Polakami nie będzie dbał o Polskę.

Ograniczanie suwerenności państw europejskich jest też niezgodne z traktatami Unii europejskiej. Nie prowadzi do rozwoju Europy, a poprzez rozwój biurokracji – do krępowania wzrostu gospodarczego, a dalej –  upadku znaczenia naszego kontynentu. Ponadto nie chcemy być w “sfederalizowanej” Europie, w której rządzą neomarksiści, negujący znaczenie narodu, rodziny i wspólnot religijnych, chcący decydować o wszystkim ponad głowami obywateli – jak w sowieckim obozie państw-“demoludów” – i rozdawać nie swoje pieniądze, prowadząc do  katastrofy gospodarczej.

Dlatego zdecydowanie wypowiadamy się przeciwko przyjęciu Funduszu Odbudowy w zaproponowanym kształcie. Ratyfikacja porozumienia unijnego o Funduszu Odbudowy będzie radykalnym uderzeniem w polską suwerenność i naruszeniem polskiej Konstytucji!

Dodaj komentarz