Co robić z energetyką polską? – cz. 8

Ziemia jest zaśmiecona, zarzucona odpadami – mimo, że tyle pada słów o ekologii, ochronie środowiska czy zdrowiu. Odpady można podzielić na palne  i niepalne. Te ostatnie powinny być przedmiotem recyclingu – plastiki na tzw. regranulat, szkło do przetopienia, metale do odzysku, przekucia, przetopienia itd., gruz do wykorzystania jako utwardzenie podłoża itp. Z palnych powinniśmy także odzyskiwać jako surowce wtórne makulaturę i szmaty, część drewna, część substancji chemicznych do wykorzystania ponownego w przemyśle. Cała reszta, czyli część odpadów drewnianych, papierowych, odpadki organiczne z gospodarstw domowych, z ogrodów, lasów itd., oleje organiczne – czyli tzw. biomasa – nadaje się do wykorzystania w spalarniach i generowania prądu i ciepła w ramach ENERGETYKI BIOMASY.

Ilości biomasy, które produkujemy, są potężne i starczyłyby do zasilenia niejednego miasteczka, gminy, wsi.

Mało tego, są polskie, nowoczesne piece do spalania odpadów i biomasy, które są dużo tańsze niż te tzw. zachodnie. Dlaczego ich nie produkujemy, by pokryć nimi całą Polskę? Zapotrzebowanie na te piece – tak, aby wykorzystać biomasę i odpady palne – to rząd wielkości tysiąca do kilku tysięcy takich pieców. Kilkanaście lat i Polska mogłaby mieć nowoczesną sieć biospalarni.

Oczywiście, część biomasy – ta tzw. miękka – idzie na kompost, ale w kompost jesteśmy dobrze zaopatrzeni. Natomiast większośc biomay mogłaby być spalana.

Jakie argumenty przemawiają za taką energetyką jako elementem całego mixu energetycznego?

  1. Wykorzystanie surowca, który i tak jest zbierany, a nie kosztuje.
  2. Pozbycie się hałd odpadów i źródła procesów gnilnych
  3. Lokalne zużycie, bez potrzeby transportowania i składowania
  4. Polska technologia

Tak, są minusy: zespalania powstaje dwutlenek węgla, jednak jego rola w dzisiejszym świecie i klimacie jest mocno przesadzona – nie on wpływa na klimat, lecz aktywność słońca, ilość metanu w atmosferze i miejsce obiegu przez nasz układ słoneczny centrum galaktyki.

Ponadto, można dziś założyć filtry, a dwutlenek węgla zbierać do wykorzystania przemysłowego.

1 thought on “Co robić z energetyką polską? – cz. 8”

Dodaj komentarz