Co robić z energetyką polską? – cz. 7

Tak jak od czasu do czasu wybucha(ła) sprawa gazu łupkowego, tak od czasu do czasu pojawia się w mediach temat ENERGETYKI GEOTERMALNEJ. Kaczki dziennikarskie? Afery? Prawdziwe szanse wyciszane przez nam nieżyczliwych?

Energetyka geotermalna opiera się o odnawialną energię pochodzącą z wnętrza Ziemi, tj. ze skumulowanego ciepła, które gromadzi się w skałach (petrotermiczne) bądź wodach (hydrotermiczne) zalegających w szczelinach skalnych. Odnawialność tej energii istnieje dzięki konwekcji i przenoszeniu ciepła. Na  kontynencie europejskim temperatura wzrasta o ok. 3°C na każde 100 m głębokości. Szacuje się, że potencjał ciepła zmagazynowanego we wnętrzu Ziemi wynosi ok. 35 TWh a na głębokości do 10 km potencjał przekracza 50.000-krotnie ilość ciepła zgromadzoną we wszystkich złożach gazu ziemnego i ropy naftowej na świecie.

Energia geotermalna to sposób na ogrzanie domu. Przekonali się o tym w XIV wieku Francuzi, którzy wykorzystali wody termalne do ogrzania pomieszczeń. Obecnie metodę tę wykorzystuje się z powodzeniem do ogrzania domków jedno- i wielorodzinnych.

Geotermię możemy podzielić na płytką i głęboką. Głęboka to oczywiście do zastosowań przemysłowych. Z ciekawostek dotyczących energii geotermalnej: wykorzystywana jest w co najmniej 65 krajach świata, najszerzej na Islandii (zaspokaja ok. 50% całkowitego zapotrzebowania na energię, kraj ten ma najdłuższy na świecie rurociąg do przesyłu gorącej wody geotermalnej – 63 km). Na dużą skalę energię geotermalną wykorzystują takie kraje europejskie jak np. Francja, Włochy, Węgry, Rumunia, Niemcy. Najgłębsze otwory geotermalne sięgają 5 km, a najwyższe zmierzone temperatury w tych otworach to 400°C, zaś w obszarach wulkanicznych nawet do 700°C

Energię z wnętrza Ziemi dzieli się na 4 grupy:

 • Wysoką o temperaturze wyższej niż180 stopni Celsjusza,
 • Średnią w przedziale temperatur między 100 a 180 stopni Celsjusza,
 • Niską w przedziale temperatur między 30 a 100 stopni Celsjusza,
 • Bardzo niską temperaturę poniżej 30 stopni Celsjusza.

Czytam w różnych źródłach, że Polska leży na stylu płyt geologicznych (przepraszam, jeżeli formułuję to nie do końca ściśle), że mamy spore zasoby energii geotermalnej, które można by wykorzystać – podobno w Polsce wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią blisko 80% terytorium. Na sporą skalę wykorzystuje się energię geotermalną np. na Podhalu, gdzie skorzystać można z basenów termalnych. Potencjał techniczny złóż geotermalnych w Polsce szacowany jest na ok. 4.200 PJ rocznie (PJ = petadżul, czyli biliard dżuli, 1 000 000 000 000 000). Jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, opłacalne instalacje geotermiczne można budować na ok. 40% powierzchni kraju.

Jeżeli tak to wygląda oraz, jeżeli uwzględnimy, że:

 • energia ta nadaje się do budowy energetyki rozproszonej,
 • jest to stale dostępne źródło energii,
 • jest to energetyka bardzo ekologiczna,
 • energia geotermalna jest niezależna od wahań pogodowych (wichury, grad, mróz, burze itd.),
 • instalacje energetyki geotermalnej odznaczają się względnie niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

to dlaczego nie jest rozwijana powszechnie? Według rozmaitych źródeł, najpoważniejszą barierą są wysokie koszty budowy instalacji. Może to prawda, jednak stara prawda mówi, że to, co wartościowe, musi kosztować. Jak zatem wygląda rentowność instalacji energetyki geotermalnej w dłuższym horyzoncie czasowym?

W tej chwili funkcjonują ciepłownicze instalacje przemysłowe, które są oparte o geotermię. Jest ich w sumie sześć. Są to spółki akcyjne, których działalność ukierunkowana jest na zarobek, są one rentowne. (https://holistic.news/jak-zarobic-na-geotermii/).

Czy znów jakaś niewidzialna siła blokuje rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce?

1 thought on “Co robić z energetyką polską? – cz. 7”

 1. Uważam, że Państwo powinno zdecydowanie intensywnie dotować przede wszystkim instalacje geotermalne ogrzewające. Spowoduje to obniżanie się kosztów, rozwój technologii i produkcji.
  Eksploatacja żródeł geotermalnych przy pomocy głębinowych wymienników ciepła, lub za pomocą pomp cieplnych.
  Elektrownie geotermalne moim zdaniem to będzie margines ekologicznej energetyki: Mało miejsc z odpowiednio wysokimi temperaturami na opłacalnych głębokościach.
  Sieć geotermalnych instalacji cieplnych odciąży odpowiednio sieci elektryczne.

Dodaj komentarz