Broń się, bo możesz dużo stracić…

Broń gotówki. Broń wolności. Broń prywatności. Broń prawdy. Broń bogactw naturalnych. Broń Twojego domu. Broń Twojego zdrowia. Broń zdrowego, suwerennego i moralnego państwa. Broń się przed manipulacją, kłamstwem, kradzieżą, inwigilacją, wyprzedażą naszych dóbr narodowych, truciem w jedzeniu, wojną, kolejnymi podatkami, partyjniactwem. Poniżej zamieszczamy rozmowę z “Traderem XXI” (Cezary Głuch). Posłuchaj jak mądrze i spokojnie mówi: Bez komentarza.

Instytucje suwerennej Polski jutra – 24 – Wójt

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Wójt to szef władzy wykonawczej, taki “prezydent gminy” – podobnie jak Prezydent RP, wybierany bezpośrednio przez gminnego Suwerena. Ale ten bezpośredni wybór, który uniezależnia Wójta od Rady gminy, ma też swoje cienie. Otóż wybrany bezpośrednio Wójt jest całkowicie niezależny od Rady Gminy, co przekłada się na jego […]

Demokracja nie kończy się na wyborach!

Drżyjcie politycy! My, Naród, my, Suweren, mamy też inne narzędzia niż wybory! Demokracja nie kończy się na wyborach. Ale to nie wszystko! Całe dekady wmawiano nam, że demokracja to najlepszy ustrój w historii Ziemi. A to nieprawda… Bowiem… Są trzy główne historyczne ustroje społeczne: demokracja (rządy ludu), arystokracja (rządy elit), monarchia (rządy jednostki). Każdy z nich może ulec zwyrodnieniu i przeobrażeniu demokracja w ochlokrację (rządy rozemocjonowanego tłumu), arystokracja w oligarchię (rządy kliki), monarchia w tyranię […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 23 – Rada Gminy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Gmina jest podstawową jednostką administracyjną państwa polskiego. Gmina to jednostka samorządowa, ale to także pierwszy adres do załatwiania wszystkich życiowych spraw przez obywateli. Codzienne życie Polaków toczy się w gminach (dzielnicach miast, które mogą być odpowiednikami gmin). Gmina jest o tyle wyjątkowa, że obejmuje nieduże terytorium i […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 22 – Sąd Okręgowy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Jeżeli przyjmujemy podział Polski na 50 województw (i dalej na gminy), to czym ma być Sąd Okręgowy? Otóż organizowanie sądów w gminach nie ma sensu. Trzeba zorganizować cały system sądowniczy w oparciu o województwa – czyli byłyby sądy wojewódzkie, okręgowe i najwyższy. Sądy Okręgowe byłyby drugą instancją […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 21 – Wojewoda

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Przypomnijmy z poprzedniego odcinka dwuszczeblową organizację państwa (gmina i województwo): gmina ma być samorządna i organizowana oddolnie, lokalnie przez obywateli, szczebel centralny (rząd) odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, a województwo (każde z 50-ciu) ma być jednostką samorządowo-rządową (mieszany charakter), która koordynuje rozmaite sprawy na poziomie ponad-gminnym. […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 20 – Sejmik Wojewódzki

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Zanim przejdziemy do Sejmiku Wojewódzkiego, musimy wyjaśnić, czym jest województwo. Otóż, jeżeli przyjmiemy dwuszczeblową organizację państwa (gmina i województwo), trzeba wtedy zarysować rolę każdego poziomu. Gmina ma być samorządna i organizowana oddolnie, lokalnie przez obywateli, bo oni tam żyją i mają swoje codzienne sprawy. Szczebel centralny (rząd) […]

Wychować świadomych obywateli

To, że media i politycy ogłupiają społeczeństwo, to już dziś truizm. A przecież chciałoby się, aby nasze społeczeństwo było zbiorem świadomych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, rozumieją procesy gospodarcze, społeczne i polityczne… Można to szybko osiągnąć – wychować obywateli na świadomych ludzi – bez wielkich akcji, bez moralizowania i wysokich kosztów. Jak? Oto garść metod, które szybko uświadomiłyby Polaków: Samodzielne płacenie podatków – nie pracodawca, lecz każdy obywatel sam sporządza swoje zeznanie podatkowe (koryguje […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 19 – Rzecznik

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Jeżeli pamiętasz, Czytelniku, odcinek z tej serii o Rządzie RP, to wiesz, że rząd ma być tworzony przez Prezydenta, a ne przez Sejm. Oczywiście, rząd jest kontrolowany przez NIK, częściowo przez Parlament, jednak aby Prezydent i rząd nie wydawali decyzji, na które nie ma przyzwolenia społecznego, potrzebne […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 17 – Narodowy Bank Polski

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Czy banki są w ogóle potrzebne? Jest taka opowieść o rozbitkach na bezludnej wyspie, którzy urządzili się na niej, zorganizowali produkcję rolną, przemysłową, edukację itd., nie mając żadnego banku. Żyli zgodnie i rozwijali się powoli, organicznie, bez strachu o spłatę jakichś długów, aż do momentu, gdy… na […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 13 – Kontrakt wyborczy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Wybrany przedstawiciel Suwerena ma służyć swojemu zleceniodawcy (Suwerenowi, wyborcom), realizując zasadę demokracji przedstawicielskiej. Tymczasem dzisiaj poseł czy senator bądź radny jest nie wiadomo czym – jakimś wolnym elektronem. Jedyna władza w demokracji to Suweren, naród. I nie może być tak, że jedynym instrumentem Suwerena jest oddawanie kartki […]

Działanie na niekorzyść jest karalne?

Gdy członek zarządu spółki – podmiotu gospodarczego z osobowością prawną – działa na niekorzyść tejże spółki, to co się dzieje? Ponosi odpowiedzialność prawną, karną. To jest sensowna regulacja. A co się dzieje, gdy członek rządu państwa z siedzibą w Warszawie działa na niekorzyść tegoż państwa? Powinien także ponieść odpowiedzialność – polityczną, prawną, karną. Powinien. Tymczasem jak to wygląda w praktyce? Czy któryś z polityków w ostatnich 33 latach poniósł odpowiedzialność za działania szkodliwe dla Polski, […]