Zapomniany bohater i jego prekursorskie idee

Wiele razy pisaliśmy i będziemy pisać o Marianie Wieleżyńskim, chemiku, przedsiębiorcy, patriocie, społeczniku, wychowawcy kadr przemysłu, twórcy “Gazoliny”, pierwszego w świecie systemu akcjonariatu pracowniczego. Ten zapomniany bohater narodowy Polaków sam wyjaśniał swoje idee, plany, ambicje – zamieszczamy tu poniżej fragment artykułu Tomasza Karola Wójcika pt. „GAZOLINA S.A.”, zamieszczonym w czasopiśmie “Wiek Nafty” 3/2020:

Podpisz petycję przeciw obowiązkowym sczepieniom

Nie możemy godzić się na ograniczanie naszej wolności, na przymus, na totalitaryzm, na sanitarny apartheid. W zgodzie z zasadą wolności wyboru jesteśmy przeciwni obowiązkowym szczepieniom na COVID19, nawet w ostateczności – bo jaka to wolność, jeśli ostatecznością jest przymus? – godne uwagi jest to, że nawet WHO jest bardziej krytyczna wobec obowiązkowych szczepień niż Ursula von der Leyen z Komisji Europejskiej. Wejdź na tę stronę i podpisz petycję przeciw przymusowi szczepień: PETYCJA

Polski Ład to… bat na przedsiębiorców…

Publikujemy artykuł dra Dariusza Macieja Grabowskiego: POLSKI ŁAD… BAT NA PRZEDSIĘBIORCÓW Polska jako państwo, Polacy jako naród potrzebują wieloletniej strategii gospodarczo-społecznej. Powodem jest tempo i kierunek zmian gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie, często określanych jako procesy globalne. Powodem jest zapaść demograficzna Polski, ale również rosnące uzależnienie sprawujących władzę od zagranicznych instytucji, organizacji i koncernów, co znajduje wyraz w słabnącym tempie wzrostu gospodarczego i rozwoju rozumianego jako przekształcanie struktur społecznych, a zatem czynników koniecznych do zapewnienia godnego miejsca wśród państw i narodów świata w przyszłości. Strategia na pokolenie podejmująca najważniejsze kwestie stojące przed narodem i państwem powinna być współtworzona przez środowiska, które będą jej głównymi realizatorami. Mam na myśli przede wszystkim przedsiębiorców, a wśród nich, głównie tych małych i średnich. Druga grupa to samorządowcy, bezpośrednio odpowiedzialni za rozdysponowanie i wydawanie pieniędzy budżetowych. Trzecia to środowiska naukowe, twórcze – ci, którzy powinni mieć odwagę przedstawiać własne, często krytyczne poglądy i nie ulegać suflowanym tezom i teoriom możnych tego świata. Tymczasem

Wenezuelskie memento dla Polski… – zaprogramowany upadek?

Socjalizm zawsze kończy się źle – albo klapą gospodarczą, albo terrorem, albo jednym i drugim razem. Socjalizm to socjal, to państwo nadopiekuńcze, to rozdawnictwo pieniędzy, to uzurpacja państwa, które uważa, że lepiej wie, jak wydać nasze pieniądze – nasze rodzinne, lokalne, gminne itd. A państwo nigdy nie będzie wiedziało (lepiej) czego my potrzebujemy. Państwo – czytaj: kasta urzędnicza – chce uzasadnienia dla swojego panoszenia się, chce władzy nad nami, dlatego chce jak najwięcej regulować, kontrolować, zdzierać z nas i potem rozdawać albo przejadać. Omnipotentne państwo socjalne/socjalistyczne jest groźne, zastrasza i osacza obywateli. Prowadzi do

Niemcy znowu problemem dla Europy?

Parafrazując różne znane cytaty, powiem tak: Niemcy są za duże, by usiedzieć cicho, a za małe, by poprowadzić Europę Niemcy są za posłuszni, za służbiści, za dokładni, za totalni, więc trzeba pilnować, co robią, by nie narozrabiali Niemcy trzeba okresowo, powiedzmy raz na pokolenie, raz na 25-30 lat, “wyprać”, żeby spokornieli i nie odrastała im imperialna głowa hydry. Z Niemcami jest problem.

Twoje kradzione prawa obywatela

Od dawna, co najmniej od czasów starożytnej Grecji, trwa swoiste “przeciąganie liny” między obywatelem a państwem. Pisali już o tym starożytni Grecy. Czy obywatel będzie wolny, decydujący o sprawach państwa a ogół obywateli będzie suwerenem, najwyższą władzą i czynnikiem kontrolującym państwo – czy też państwo (czytaj: kasta urzędnicza, oligarchia itp.) będzie koncesjonowało wolność i kontrolowało obywateli? Ten spór, to zmaganie trwa od tysiącleci. Dziś, niestety, szala przechyliła się mocno w stronę państwa – to ono jest dziś wszechwładnym potworem, osaczającym nas z każdej strony. Państwo socjalne, opiekuńcze, roszczące sobie prawa do decydowania za obywateli, jest dziś faktem w całym świecie tzw. zachodnim. Państwo się zdegenerowało, jest skostniałym, socjalistycznym, biurokratycznym i rozbuchanym organizmem, który dusi nas, obywateli, ogromnie dużo kosztuje i próbuje zagarniać coraz większe obszary naszego życia.

4 listopada – o polskim kapitalizmie – zaproszenie

Otrzymaliśmy zaproszenie na seminarium: Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej we współpracy z Ruchem Społecznym Powszechnego Samorządu Gospodarczego zaprasza na seminarium z cyklu „Polski Kapitalizm 2.0” Polski kapitalizm w (post)-covidowym świecie Referat przedstawi Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Koreferat przedstawi dr Dariusz Grabowski lider Ruchu Społecznego PSG Polski kapitalizm – czyli czyja Polska? Seminarium odbędzie się 4 listopada 2021 o godzinie 17-tej w sali 232 Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – budynek G Al. Niepodległości 162

Orwell, gotowanie żaby, Atlas Zbuntowany i ERL

Już wyjaśniam: ERL to skrót od Europejskich Republik Ludowych, tworu poniekąd opisanego przez Ayn Rand w “Atlasie Zbuntowanym” w latach 50-tych XX wieku. Od jakiegoś czasu do coraz większej liczby ludzi dociera świadomość, że idą czasy “orwellowskie”, opisane przez Georga Orwella (prawdziwe nazwisko: Eric Arthur Blair) w słynnej książce “Rok 1984”. Idą czasy totalitarne, czasy zniewolenia. Obie książki – “Rok 1984” (wydana w r. 1949) i “Atlas zbuntowany” (1957) – zostały napisane przez ich autorów pod wpływem fatalnych doświadczeń ludzkości z totalitarnymi reżimami: niemieckim hitleryzmem i rosyjskim komunizmem-stalinizmem. Oba te totalitarne systemy zniewoliły całe narody, wymordowały dziesiątki milionów ludzi,  dokonały gigantycznych grabieży i ogłupiły całe społeczeństwa swoją perfidną propagandą. Czy to – Anno Domini 2021 – nie brzmi znajomo?

Brawo prezes Florek: “fundusze unijne są szkodliwe”. Zgoda!

Zamieszczamy rozmowę z prezesem firmy Fakro, p. Ryszardem Florkiem. Naprawdę warto ją przeczytać! Ryszard Florek: rząd dzieli biedę, fundusze unijne są szkodliwe – Jestem wielkim przeciwnikiem funduszy unijnych – mówi Ryszard Florek – Najważniejszą sprawą jest obecnie wprowadzenie jak najszybciej podatku estońskiego dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń, a także zapewnienie równych szans konkurowania polskim firmom – mówi Ryszard Florek, prezes i właściciel firmy Fakro w wywiadzie dla WNP.PL. Znany przedsiębiorca przyznaje, że jest przeciwnikiem unijnych dotacji dla firm.

Konferencja “Obudź się, przedsiębiorco”. PSG czeka!

1 października w gmachu NOT w Warszawie odbyła się konferencja jak w tytule. Wystąpili: Dr Dariusz Grabowski, jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy, mówił o podmiotowości przedsiębiorców – “nic o nas bez nas”, o współpracy przedsiębiorców z samorządem terytorialnym, o potrzebie nowej umowy społecznej, o projekcie ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym; Mec. Paweł Nogal i adw. Kapczyńska (Stowarzyszenie Prawników “Głos Wolności”) podkreślali, że nie możemy się dać podzielić wobec prób podziałów szczepionkowych i innych;

Obudź się, POLSKI PRZEDSIĘBIORCO

Serdecznie zapraszamy w imieniu inicjatorów Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego na konferencję zatytułowaną „OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO” Konferencja odbędzie się 1 października (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. Po konferencji, około godz. 14.00-14.30 planujemy przemarsz pod Ministerstwo Finansów. Prosimy o pomoc w upublicznieniu informacji o konferencji oraz zachęcenie do uczestnictwa znajomych i przyjaciół. Jacek Czauderna Andrzej Stępniewski Dariusz Grabowski

Jeszcze Polska nie zginęła, bo my żyjemy!

Otrzymaliśmy taki oto list, który publikujemy w całości. Szanowni Państwo, jako Prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości informuję Państwa Redakcję o przedłożonym do Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego liście otwartym, w którym poruszamy kwestie dotyczące ostatnich bezprawnych działań Komisji Europejskiej w stosunku do państwa polskiego. Informuje również o planowanych działaniach naszego środowiska społecznego mających za zadanie przygotowanie Polski do organizacji referendum ogólnokrajowego, które zobligowałoby władzę Rzeczypospolitej do reakcji w przypadku zastosowania jakichkolwiek finansowych sankcji wobec naszego państwa. Chcemy prawnych zapisów, że w takim przypadku obowiązkiem władz Rzeczypospolitej będą analogiczne sankcje prawne i finansowe – w przypadku UE byłaby to odmowa wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu.. Z poważaniem, Robert Bąkiewicz Poniżej tekst listu:

Bitwa o naszą cywilizację – nie z kosmitami!

Wiele cywilizacji powstawało i upadało. Czy teraz kolej na upadek naszej? Nie musi tak być, jeśli ją obronimy… W majowym (2021 r.) numerze Kuriera WNET (miesięcznik – bardzo polecam!) ukazał się tekst Jana A.Kowalskiego pt. Kaganiec “nowej normalności”, w którym autor pisze jak próbuje się niszczyć naszą cywilizację: “…trzeba zmienić naszą duszę. Znieść Boże Prawa, zniszczyć Kościół i rodzinę, a zatem społeczeństwo. (…) Ma powstać nowe (…) Dlatego niszczy się wszystko, co uważaliśmy i jeszcze uważamy za wartościowe. Po co pracowitość, jeżeli każdemu zagwarantuje  się dochód podstawowy? Po co oszczędzanie, jeżeli trzeba do tego dopłacać? Po co przedsiębiorczość, skoro nasz wysiłek i wyrzeczenie wielu lat życia może zostać przekreślony  jedną administracyjną decyzją?“

Żywność: kontrola skupu, zawyżanie cen, taktyka głodzenia

Wystarczy rozejrzeć się dookoła, porozmawiać z rolnikami, sadownikami, posłuchać różnych wiadomości i widać wyraźnie, że coś niepokojącego dzieje się z “rynkiem” żywności – naszym polskim, ale nie tylko. Oto mamy zasoby płodów rolnych, owoców, warzyw, których nasi rodzimi producenci nie są w stanie sprzedać, a jeżeli,to po tak niskich cenach, że to się nie kalkuluje, bo koszty wyprodukowania, zbioru i transportu mocno przewyższają cenę, którą oferują pośrednicy, a mówiąc wprost: zagraniczne firmy, które opanowały skup i w dużej części przetwórstwo rolno-spożywcze. Owe firmy sprowadzają surowce albo ze swoich krajów macierzystych, albo z krajów, które oferują owe płody dużo taniej. Jaki jest efekt?