Co to jest NORMALNOŚĆ ?

Ostatnimi czasy słyszymy raz po raz o “nowej normalności”, o “nowym ładzie” itp. Po tzw. “pan-demii” niektórzy ogłaszali “powrót do normalności”, a inni – wręcz przeciwnie: “nie będzie powrotu do starej normalności”. I sobie pogadali. Ale cóż znaczy to obracane we wszystkie strony słowo-klucz “normalność”?

Jakie znaczenie ma wajcha zwrotnicy – o alternatywach…

Kochani, jaki my – naród polski, suweren – mamy wybór? Między jednym partyjniactwem a drugim partyjniactwem? Między jednym dworem a innym dworem? Między jedną z partii pookrągłostołowych a drugą? Czyż to jest w ogóle wybór? No, tak, to są pytania retoryczne. Bo nie ma znaczenia, czy maszynista jest z czerwonych, czy z niebieskich, jeśli razem jadą w tym samym pociągu i rządzą na zmianę w poszczególnych wagonach. Ale każdy zorientowany wie, że przełamanie tego “zabetonowanego duopolu” władzy to ogromna robota, wymagająca szczęśliwego zbiegu okoliczności (jak pisze jeden z autorów: otwarcia się “okna historii”), czasu, wytrwałości i pieniędzy, zatem na dziś

Rocznica, życie, drogowskazy…

Po co żyję? Co dobrego robię dla ludzi, Polski, świata? Jak moje życie wygląda w świetle tego, czego nauczał Jan Paweł II ? Minęło ledwie kilkanaście lat od Jego śmierci, a jakbyśmy – w medialnej przestrzeni – zapomnieli o Nim i Jego nauczaniu. A mówił tak mądrze, dawał drogowskazy, siał wiarę, nadzieję i miłość.

Zagrożenia ze strony nowych GMO

Istnieją dowody naukowe, że organizmy tworzone metodami edycji genów (nowymi metodami hodowli, NBTs, NGTs), czyli tzw. nowe GMO lub GMO 2.0, nie są tak bezpieczne dla zdrowia i środowiska, jak to się często deklaruje. Co więcej, dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa produktów edycji genów. Ponieważ najczęściej realizowane cele edycji genów to uzyskanie oporności roślin na wybrane środki chemiczne, to zagrożenia dla zdrowia i środowiska ze strony tak tworzonych nowych GMO są analogiczne, jak znane już zagrożenia ze strony „starych” (transgenicznych) GMO. Ponadto poniżej kilka specyficznych zagrożeń ze strony edycji genów:

Jak ukrócić wielkie korporacje…

Wielu autorów, obserwatorów, ekonomistów krytykuje od ok. 100 lat koncentrację kapitału i rolę wielkich korporacji. Dziś jest to powszechnie odczuwane – wielkie korporacje się panoszą, realnie płacą groszowe podatki albo w ogóle ich nie płacą, zyskują polityczną władzę ponadnarodową itd. Coś trzeba z nimi zrobić. Co? Oto jeden z pomysłów, które nie tylko wymuszą na nich płacenie większych podatków, ale też wymuszą powstawanie wielu mniejszych firm kosztem tych wielkich…

Kolejny chrześcijanin w więzieniu za wyrażanie swoich przekonań

Irlandzki nauczyciel został uwięziony za odmowę zastosowania się do żądania szkoły, aby odnosić się do ucznia używając zaimka “oni”. Raz po raz jesteśmy świadkami zwalniania chrześcijan z pracy, zawieszania ich w obowiązkach, a nawet ścigania za wyrażanie swoich przekonań religijnych. Poprośmy prezydenta Irlandii o zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wolności słowa, aby Enoch Burke został zwolniony z więzienia. PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Dość cenzury i tresury! Polacy walczą o wolność słowa

Na kanale eMisjaTv ukazała się relacja z protestu, który odbył się 17 września (video poniżej). Pod nagraniem autorzy filmy zamieścili następujący tekst: “Jedynym aspektem regulującym wolność słowa w przestrzeni publicznej, także na portalach społecznościowych, powinno być polskie prawo określające w czytelny sposób zakres zakazanych treści takich jak np. świadome wyrządzanie krzywdy, czy wykorzystywanie nieletnich.

Jak pozyskują społeczeństwa dla zła?

W “Warszawskiej Gazecie” z 16 września 2022 ukazał się artykuł dr Roberta Kościelnego pt. “Nowa czerwona gwardia”. Opisuje on mechanizm zmanipulowania społeczeństwa, wmówienia mu fałszywych priorytetów i wartości i zmuszania do określonych, stadnych zachowań podszytych strachem. Taki mechanizmy powinniśmy znać, bo primo – stosowany był i jest od dawna szeroko, secundo – trzeba go rozumieć, by móc się przed nim bronić. Mechanizm ten stosowali hitlerowcy (Niemcy 1933-1945), komuniści (w Polsce po II wojnie światowej), a ostatnio niemal wszystkie rządy świata (przy okazji tzw. pandemii kowidowej). Różne grupy ideologiczne próbują go też stosować, wykorzystując fałszywe hasełka i zasadę “poprawności politycznej”. Zamieszczamy obszerne fragmenty tego artykułu:

Czy powtórzy się osiemnasty wiek i rozbiory???

Wiek osiemnasty dla Polski, ostoi wolności i tolerancji, oznaczał coraz większą agresję i ingerencję ościennych despotycznych państw, dla których nasza wolnościowa demokracja szlachecka była solą w oku. Więc zmówiły się, aby nas rozdziobać. Dziś znów mamy nieprzyjazne klimaty i na wschodzie, i na zachodzie. Znów jesteśmy solą w oku dla

Droga do zwycięstwa

Polecamy gorąco artykuł Piotra Lewandowskiego z “Warszawskiej Gazety” z 2 września 2022 pt. “Polska kontra Bruksela. Droga do zwycięstwa”. Autor pisze – i my się zgadzamy -, że nie my tę wojnę wypowiedzieliśmy, a jeśli chcemy przetrwać i zachować suwerenność jako Polska, to musimy po prostu ją wygrać. Oto artykuł:

Kompleksy Polaków – ale niepotrzebne!

Niedawno dyskutowałem z kilkoma osobami następującą kwestię: dlaczego tak dużo obywateli RP (przynajmniej według sondaży) chce głosować na tych, którzy walą w Polskę, dbają bardziej o interesy sąsiednich państw niż Polski i w PE głosują przeciw Polsce. Wyłuskaliśmy trzy przyczyny: 1. Kompleksy niższości. 2. Historia rodzinna (korzenie PZPR-owskie, UB-ckie lub podobne) i wychowanie. 3. Dopasowanie do środowiska zawodowego z obawy o pracę. Co do punktu drugiego,

Ukazała się Biała Księga Pandemonii

Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da. (prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk). Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych. (Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New England Journal of Medicine”). Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19 Oddajemy do Państwa rąk BIAŁĄ KSIĘGĘ PANDEMII KORONAWIRUSA, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych