Oto prawda

Warto obejrzeć i dokształcić się – zamieszczamy wystąpienie lekarki: COVID – SZOKUJĄCA PRAWDA O ‘PANDEMII’ – DR SIMONE GOLD (AFD) Chcemy żyć w kraju, gdzie mówi się prawdę, gdzie jest wolność słowa i dyskusji, gdzie ludzi traktuje się podmiotowo, poważnie. Takiej chcemy Polski.

O Powszechny Samorząd Gospodarczy – organizujmy się!

Otrzymaliśmy następującą informację: Witam w imieniu Zespołu Organizatorów już działającego Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/.        Nasz Ruch powstał w celu połączenia przedsiębiorców i samorządowców w działaniu na rzecz ustanowienia w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego /PSG/  jako pierwszego etapu koniecznej reformy społeczno-gospodarczej kraju. Drugim celem jest upodmiotowienie przedsiębiorców, przez uznanie PSG jako samorządowego reprezentanta zawodu ‘przedsiębiorca’ na równi z innymi zawodami w Polsce.

Przerażająca wizja świata

Refleksje po książce „Krąg” („The Circle”) Poniżej zamieszczam migawki z lektury wyśmienitej powieści Dave’a Eggers’a „Krąg”, którą POLECAM – migawki układające się w jeden przerażająco logiczny ciąg, który unaocznia powstające zagrożenia i zakusy pewnych grup ludzi… * * * Zunifikowana sieć, zunifikowany system, gdzie raz się loguje i można wszystko załatwić pod prawdziwym nazwiskiem. Jedno konto, jedna tożsamość, jedno hasło – wszystko transparentne, nie do ukrycia. Trolle precz, wyzwiska w komentarzach precz, jaka oszczędność czasu… („JEDEN PRZYCISK, JEDNO KONTO, PRAWDZIWA TOŻSAMOŚĆ”)…

Polityka rolna Polski – cz. 2 – Diagnoza

Pamiętam, jak Polska wchodziła do UE, na nasz kraj rzuciły się tabuny ciężarówek z Europy Zachodniej, by pakować naszą żywność i zawozić do siebie – ponieważ polska żywność była dobra, zdrowa, tania. Bez chemii. Od tego czasu dużo się zmieniło. Jakie jest rolnictwo polskie dzisiaj i jakie ma bolączki? Czy takie jak pokazuje nam to propaganda rządowa i media głównego ścieku, czy inne, pełne zagrożeń i problemów? Popatrzmy na fakty i liczby:

Polityka rolna Polski – cz. 1 – Znaczenie rolnictwa

Błędy popełnione w rolnictwie mogą prowadzić do klęski głodu. Rozwój rolnictwa może prowadzić do potęgi (p. Polska XV i XVI wieku). Rolnictwo zaspokaja jedną z najbardziej podstawowych potrzeb ludzi jaką jest pożywienie. Rolnictwo dobrze rozwijane może nam dać zdrowie, zapaskudzone chemią – choroby. Powinno być otoczone wielką troską państwa jako sektor strategiczny.

Bijcie na trwogę, bo idzie bezprawie!!!

Szanowni Państwo, pojawił się w Sejmie skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów PiS znoszącej prawo do odmowy przyjęcia mandatu! Jest to bezprawie! Bowiem Art. 42. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi (ustępy 2 i 3): 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. (…) 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Polityka zdrowotna Polski – cz. 10 – Podsumowanie

Jak to z legislacją w Polsce bywa, także w dziedzinie zdrowia mamy pokiereszowane przepisy prawa, łatane, poprawiane setki razy, pomieszane, niekonsekwentne, a co najważniejsze, nieprzejrzyste, obarczone chorobą PRL-u i post-PRL-u, czyli setkami regulacji wyjątkowych, doraźnych, specjalnych itd. W tym wszystkim trudno się połapać. Dlatego pierwszy postulat to

Polska wolna od GMO – także na ludziach

Publikujemy w całości oświadczenie prasowe ICPPC: 11.01.2021 NOTKA PRASOWA Koalicji “Polska wolna od GMO” – Poważne kontrowersje na temat szczepionki GMO. Koalicja “Polska wolna od GMO”, wzywa rząd RP do udzielenia odpowiedzi dlaczego zatwierdził wysoce kontrowersyjną szczepionkę GMO, jednocześnie opowiadając się za zakazem w Polsce upraw GMO. Rząd niedawno zezwolił na użycie eksperymentalnej szczepionki Pfizera, która zawiera 30 mikrogramów genetycznie zmodyfikowanego RNA, o możliwości wywoływania, zgodnie z oceną amerykańskiej FDA [1], 21 rodzajów skutków ubocznych, w tym zagrażających życiu, a także zdolności do zmiany ludzkiego genomu.

Polityka zdrowotna Polski – cz. 9 – Kasy i ubezpieczalnie chorobowe

Zdrowie kosztuje – za diagnozowanie, badanie, konsultowanie, leczenie, zabiegi terapeutyczne trzeba płacić. Kto ma za to płacić? Jeden skrajny model każe płacić każdemu obywatelowi za korzystanie z usług medycznych i lekarstw. To model indywidualistyczny, nie-wspólnotowy, a równocześnie nierealny, bo wielu ludzi nie będzie stać na opłacenie terapii nowotworu, operacji chirurgicznej i innych drogich usług medycznych. Drugi skrajny model to państwowy system ochrony zdrowia, który polega na tym, że wszystkim zarządza państwo i za wszystko płaci państwo z naszych podatków. Może najbogatsze państwa świata stać byłoby na taki system, a mimo to nie idą w tym kierunku. Jest to system nieefektywny, zbiurokratyzowany, a dodatkowo obciążony kosztami aparatu urzędniczego. Zdroworozsądkowo

Polityka zdrowotna Polski – cz. 7 – Medyczne sprawy nagłe

Państwo jest umową społeczną, jest organizacyjną emanacją społeczeństwa. Celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowi i ładu w kraju. To bezpieczeństwo ma wiele wymiarów: zewnętrzne, przed kryminalistami, epidemiami, żywiołami, spekulantami, a także w sytuacji katastrof, wypadków, pożarów itp. Dlatego uważam, że ratownictwo medyczne, rozumiane jako medyczna pomoc ofiarom wszelkich nagłych wypadków, powinno być w gestii państwa, tzn. organizowane i finansowane przez państwo – z jednym zastrzeżeniem: jeżeli sprawca wypadku, katastrofy, pożaru itd. jest identyfikowalny, to powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności także finansowej, czyli do pokrycia (samodzielnie czy poprzez ubezpieczenie OC) kosztów ratowania i leczenia ofiar wypadku.

Polityka zdrowotna Polski – cz. 5 – Zorganizowanie służby zdrowia

Każdy, kto zajmował się zarządzaniem, wie, że organizacja, a właściwie: zorganizowanie pracy – jest bardzo ważne. Źle zaprojektowana praca powoduje, że mnóstwo pary idzie w gwizdek, marnuje się siły, czas, zasoby. Dobrze zorganizowana praca potrafi dodać sił, uskrzydlić, dawać satysfakcję i budować ducha zespołowego. Dziś, w dobie nadmiaru produkcji, dostępności produktów, materiałów, technologii, istotne staje się właśnie zorganizowanie pracy, czyli podział pracy, wykorzystanie ludzkich kompetencji i zainteresowań, sprawny obieg informacji, koordynacja w czasie i przestrzeni, precyzyjne i zrozumiałe sformułowanie misji, celu, strategii, kryteriów jakości, zasad działania itp. Kilka przesłanek do zorganizowania służby zdrowia

Ukrócić pazerność banków

Oto fragment tekstu na temat banków, konsekwencji ich pazerności i konieczności oczyszczenia się – ze strony: https://www.wnp.pl/finanse/artur-bartoszewicz-sektor-bankowy-zaplaci-za-wlasna-pazernosc-i-bute,440365.html “Po ustąpieniu ograniczeń dojdzie do gwałtownego rozwoju niektórych dziedzin w oparciu o wstępnie zweryfikowane w pandemii rozwiązania i nastąpi ostra gra rynkowa. Jednak pełna skala realnych zmian jeszcze przed nami – twierdzi dr Artur Bartoszewicz z SGH.

Polityka zdrowotna Polski – cz. 4 – Rynek usług medycznych

Często słyszę argument, że usług medycznych nie można urynkowić, ponieważ wielu ludzi – starszych, samotnych, matki samotnie wychowujące dzieci, ludzi z przewlekłymi chorobami itd. – nie będzie na to stać. Ale na marnotrawstwo środków w systemie państwowej opieki zdrowotnej i w państwowej biurokracji nas niby stać? Od zarania wiadomo, że najlepiej jakości i obniżaniu kosztów służy wolna konkurencja. Dlatego uważam, że usługodawcy usług medycznych powinni funkcjonować na wolnym rynku i być kontraktowani przez ubezpieczalnie chorobowe, osoby prywatne (jeśli je na to stać), szpitale itd. Lekarz powinien móc dobrze zarobić, będąc wolnym (wolnym!) zawodem, a nie urzędnikiem państwowym, jak to jest dzisiaj. Dobry lekarz będzie przyciągał pacjentów, zły – tracił ich. I oto chodzi. Następować będzie w ten sposób naturalna selekcja.