Instytucje suwerennej Polski jutra – 26 – Burmistrz

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Najpierw kwestia słownictwa. Na czele dowolnego miasta stać ma burmistrz, a nie prezydent, naczelnik czy jeszcze inaczej. Oczywiście, można by pomyśleć nad bardziej polską nazwą (“burmistrz” pochodzi od niemieckiego “Buergermeister”), ale ta jest już dobrze znana i ugruntowana. “Prezydent” ma być zarezerwowane dla “pierwszej osoby” w państwie […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 24 – Wójt

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Wójt to szef władzy wykonawczej, taki “prezydent gminy” – podobnie jak Prezydent RP, wybierany bezpośrednio przez gminnego Suwerena. Ale ten bezpośredni wybór, który uniezależnia Wójta od Rady gminy, ma też swoje cienie. Otóż wybrany bezpośrednio Wójt jest całkowicie niezależny od Rady Gminy, co przekłada się na jego […]

Demokracja nie kończy się na wyborach!

Drżyjcie politycy! My, Naród, my, Suweren, mamy też inne narzędzia niż wybory! Demokracja nie kończy się na wyborach. Ale to nie wszystko! Całe dekady wmawiano nam, że demokracja to najlepszy ustrój w historii Ziemi. A to nieprawda… Bowiem… Są trzy główne historyczne ustroje społeczne: demokracja (rządy ludu), arystokracja (rządy elit), monarchia (rządy jednostki). Każdy z nich może ulec zwyrodnieniu i przeobrażeniu demokracja w ochlokrację (rządy rozemocjonowanego tłumu), arystokracja w oligarchię (rządy kliki), monarchia w tyranię […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 23 – Rada Gminy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Gmina jest podstawową jednostką administracyjną państwa polskiego. Gmina to jednostka samorządowa, ale to także pierwszy adres do załatwiania wszystkich życiowych spraw przez obywateli. Codzienne życie Polaków toczy się w gminach (dzielnicach miast, które mogą być odpowiednikami gmin). Gmina jest o tyle wyjątkowa, że obejmuje nieduże terytorium i […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 22 – Sąd Okręgowy

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Jeżeli przyjmujemy podział Polski na 50 województw (i dalej na gminy), to czym ma być Sąd Okręgowy? Otóż organizowanie sądów w gminach nie ma sensu. Trzeba zorganizować cały system sądowniczy w oparciu o województwa – czyli byłyby sądy wojewódzkie, okręgowe i najwyższy. Sądy Okręgowe byłyby drugą instancją […]

UWAGA !!! Stan najwyższego zagrożenia!

Otrzymaliśmy poniższy list-odezwę. Przeczytaj do końca. Oto tekst: “Jeśli jesteście Polakami, to macie obowiązki polskie! Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z powagi sytuacji. Ta ustawa [zmiany w prawie górniczym i geologicznym z 17.8.2023] pozwoli zatłaczać pod ziemię pod olbrzymim ciśnieniem spaliny ze wszelkich zakładów przemysłowych. Tu nie chodzi o “czyste Co2”, które jak wiadomo, jest budulcem całego życia na Ziemi (i pewnie dlatego, jest tak znienawidzone). Z automatu, i bez możliwości odwołania, każdy zakład […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 21 – Wojewoda

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Przypomnijmy z poprzedniego odcinka dwuszczeblową organizację państwa (gmina i województwo): gmina ma być samorządna i organizowana oddolnie, lokalnie przez obywateli, szczebel centralny (rząd) odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, a województwo (każde z 50-ciu) ma być jednostką samorządowo-rządową (mieszany charakter), która koordynuje rozmaite sprawy na poziomie ponad-gminnym. […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 20 – Sejmik Wojewódzki

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Zanim przejdziemy do Sejmiku Wojewódzkiego, musimy wyjaśnić, czym jest województwo. Otóż, jeżeli przyjmiemy dwuszczeblową organizację państwa (gmina i województwo), trzeba wtedy zarysować rolę każdego poziomu. Gmina ma być samorządna i organizowana oddolnie, lokalnie przez obywateli, bo oni tam żyją i mają swoje codzienne sprawy. Szczebel centralny (rząd) […]

Wychować świadomych obywateli

To, że media i politycy ogłupiają społeczeństwo, to już dziś truizm. A przecież chciałoby się, aby nasze społeczeństwo było zbiorem świadomych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, rozumieją procesy gospodarcze, społeczne i polityczne… Można to szybko osiągnąć – wychować obywateli na świadomych ludzi – bez wielkich akcji, bez moralizowania i wysokich kosztów. Jak? Oto garść metod, które szybko uświadomiłyby Polaków: Samodzielne płacenie podatków – nie pracodawca, lecz każdy obywatel sam sporządza swoje zeznanie podatkowe (koryguje […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 19 – Rzecznik

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Jeżeli pamiętasz, Czytelniku, odcinek z tej serii o Rządzie RP, to wiesz, że rząd ma być tworzony przez Prezydenta, a ne przez Sejm. Oczywiście, rząd jest kontrolowany przez NIK, częściowo przez Parlament, jednak aby Prezydent i rząd nie wydawali decyzji, na które nie ma przyzwolenia społecznego, potrzebne […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 17 – Narodowy Bank Polski

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Czy banki są w ogóle potrzebne? Jest taka opowieść o rozbitkach na bezludnej wyspie, którzy urządzili się na niej, zorganizowali produkcję rolną, przemysłową, edukację itd., nie mając żadnego banku. Żyli zgodnie i rozwijali się powoli, organicznie, bez strachu o spłatę jakichś długów, aż do momentu, gdy… na […]

Instytucje suwerennej Polski jutra – 16 – Narodowa Rada Polityki Monetarnej

“Instytucje suwerennej Polski jutra” to cykl oparty o założenia projektu konstytucji, który zawarty został w książce “Architektura ustrojowa przyszłej suwerennej Polski” (Aleksander Kisil, 2019, PDF).  * * * Żyjemy w erze pieniądza. Trzeba nim zarządzać, także w skali państwa. Od systemu monetarnego zależy dużo – nasz rozwój, niezależność, możliwości finansowania itd. Pieniądz to nie ma być towar. Pieniądz ma być środkiem rozliczeniowym i narzędziem określania wartości towarów, a sam nie może być towarem – właśnie […]