Brońmy się!!! Chcą nas zniewolić!

Petycja do sędziów o obronę polskiej suwerenności:

podpisz tutaj: https://roty.pl/kampanie/petycja-do-sedziow-o-obrone-polskiej-suwerennosci/

Szanowna Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Komisja Europejska zagroziła Polsce nałożeniem wielomilionowych kar finansowych, usiłując – w sposób całkowicie bezprawny i sprzeczny z traktatami unijnymi – wymusić podporządkowanie się decyzji TSUE w sprawie izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Stanowi to bezprecedensowy atak na naszą suwerenność, ponieważ – według zapisów polskiej Konstytucji oraz utrwalonego orzecznictwa TK – normy Konstytucji RP są nadrzędne wobec innych norm prawnych. W połowie lipca Instytut Ordo Iuris przygotował analizę orzecznictwa ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, które w minionych latach potwierdzały w swych rozstrzygnięciach prymat obowiązywania krajowych konstytucji nad prawem unijnym. Zgodnie z art. 8.1 polskiej Konstytucji to nasza ustawa zasadnicza jest najwyższym prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Europejska nie ma żadnych uprawnień do ingerowania w wewnętrzne sprawy kształtowania ustroju ani wymiaru sprawiedliwości przez poszczególne państwa członkowskie UE. Jeszcze w połowie lipca br. sędzia Bartłomiej Sochański w uzasadnieniu jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego słusznie oświadczył, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów, a TSUE nie jest jednostką nadrzędną ani sądem wyższej instancji ponad sądami krajowymi i nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek aktów władczych wobec sądów krajowych.

Polscy sędziowie i polskie sądy działają na podstawie polskiej konstytucji oraz w imieniu RP, a nie w imieniu UE – kontynuował sędzia TK dodając, że żadnemu narodowi nie można narzucać reguł, w jakich będzie organizował własne państwo, a zasada zwierzchności narodu wyklucza jakąkolwiek możliwość poddawania podstawowych norm składających się na tożsamość konstytucyjną decyzjom i rozstrzygnięciom takich władz, których obywatele polscy nie wybierają, których nie kontrolują, na których działalność praktycznie nie mają żadnego wpływu. Ufamy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej orzekną w tym samym duchu, stojąc na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepodległości trzeba niekiedy bronić za cenę własnego życia, ponosząc największą ofiarę. Szczęśliwie dzisiaj wolność naszej Ojczyzny i przyrodzone prawa Jej obywateli nie wymagają takich wyrzeczeń. Apelujemy do składu sędziowskiego jedynie o działanie zgodne z najwyższym prawem państwa polskiego i o to, by – zgodnie z preambułą ustawy zasadniczej – utwierdzili nasze prawa do wolności i poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Dodaj komentarz