Brońmy gotówki !!!

Rozsyłajcie to wszędzie, gdzie się da: do urzędników, instytucji centralnych, znajomych, przyjaciół, klientów, kontrahentów itd.:

My, obywatele jesteśmy przeciwni likwidacji gotówki.

Likwidacja gotówki doprowadzi do:

  1. Dyskryminacji i wykluczenia tych z nas, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z rozwiązań oferowanych przez korporacje typu VISA i MasterCard.
  2. Odebrania nam wolności wyboru. Nie zgadzamy się, żeby nasz wybór był ograniczony do wyboru koloru karty płatniczej.
  3. Pozbawienia nas prawa do anonimowości, czego rezultatem będzie totalna kontrola i inwigilacja przez korporacje. Nie chcemy, żeby „Wielki Brat” kontrolował ile, kiedy, gdzie i za co płacimy.
  4. Zwiększenia zużycia energii. Cyfryzacja pieniądza będzie prowadzić do większej konsumpcji energii elektrycznej, co przełoży się na stan naszej planety.
  5. Zmniejszenia naszego bezpieczeństwa z uwagi na wzrastające zagrożenie np. ze strony ataków hakerskich; awarii systemów bankowości cyfrowej; działań obcych służb.

Dostrzegamy jednocześnie potrzebę walki z szarą strefą, unikaniem obowiązków podatkowych, praniem pieniędzy, na które często zwracają uwagę propagatorzy likwidacji gotówki. Ale walka z patologią, jaką są biznesowi gangsterzy nie powinna skutkować wylaniem dziecka z kąpielą i odbywać się kosztem ograniczenia praw obywatelskich Polek i Polaków.

Wystąpienie Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na Kongresie Obsługi Gotówki – 24 listopada 2020

Dodaj komentarz