Bijcie na trwogę, bo idzie bezprawie!!!

Szanowni Państwo, pojawił się w Sejmie

skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów PiS znoszącej prawo do odmowy przyjęcia mandatu!

Jest to bezprawie!

Bowiem

Art. 42. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi (ustępy 2 i 3):

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. (…)

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Więcej na ten temat:

https://www.youtube.com/watch?v=wmMaVC4uNkw

.

Dodaj komentarz