Bezpieczeństwo Polski – po co nam państwo?

Człowiek od urodzenia pragnie bezpieczeństwa. Bez poczucia bezpieczeństwa nie ma ani rozwoju, ani komfortu życia. Najpierw to poczucie bezpieczeństwa daje matka, potem oboje rodzice, schronienie (własny dom, mieszkanie), stały rytm z karmieniem i snem. Wreszcie to poczucie daje nam organizacja społeczeństwa, manifestująca się w przepisach drogowych, porządkowych, ochronie prawnej czy policyjno-wojskowej. Tu wkracza państwo, jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo społeczeństwa, zarówno to zewnętrzne jak i wewnętrzne. Właściwie nasze – obywateli – bezpieczeństwo to podstawowe zadanie państwa, a niektórzy twierdzą nawet, że jedyne. Za co konkretnie odpowiada państwo, jego instytucje i organy? Możemy tu wyróżnić co najmniej dziesięć płaszczyzn/obszarów bezpieczeństwa społeczeństwa:

  • Bezpieczeństwo publiczne: na ulicach, na drogach, placach, manifestacjach, zgromadzeniach, plażach, w budynkach użyteczności publicznej – bezpieczeństwo rozumiane jako dobre zasady zabezpieczenia, eliminowanie bandytów, złodziei itp.
  • Bezpieczeństwo surowcowe: dobre gospodarowanie surowcami, niewyprzedawanie ich bezmyślnie, odpowiednie zapasy tzw. strategiczne (gazu, ropy, węgla, miedzi itd.), 0dpowiednie rurociągi i kontrakty zaopatrujące nas w paliwa.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: przeszkolenie wszystkich obywateli, zabezpieczenia przeciwpożarowe, obowiązek wyposażenia biur, domów, mieszkań w gaśnice, wodne zbiorniki i leśne przecinki przeciwpożarowe, używanie niepalnych materiałów tam, gdzie można.
  • Bezpieczeństwo energetyczne: nowoczesne sieci energetyczne, energetyka rozproszona (dużo małych elektrowni) i zdywersyfikowana (wodna, słoneczna, wiatrowa, węglowa, gazowa, z biomasy), schowanie możliwie wielu linii energetycznych pod ziemią, wyposażenie gospodarstw rolnych, domów, instytucji publicznych w agregaty prądotwórcze; zachowanie energetyki w polskich rękach.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe: zabezpieczenie produkcji żywności, łańcuchów dostaw, polskich sieci handlu detalicznego, polskiego systemu skupu i przetwórstwa płodów rolnych, hodowlanych, sadowniczych i warzywnych w żywność; odpowiedni system chłodni, magazynów, zapasów strategicznych.
  • Bezpieczeństwo finansowe: zdrowy system monetarno-finansowy bez lichwy, solidne rezerwy walutowe i złota, niska inflacja pod kontrolą, dobre akty prawne, które zablokują rozbójnictwo finansowe banków w postaci np. poliso-lokat czy kredytów “walutowych”, zrównoważony budżet (bez deficytu).
  • Bezpieczeństwo telekomunikacyjne (łącznościowe, internetowe, światłowody): nowoczesne, odporne na ataki sieci łącznościowe oparte o światłowody położone pod ziemią, strategiczne sieci telekomunikacyjne w polskich rękach, zabezpieczenia anty-hakerskie, zabezpieczone, podziemne serwerownie, wyposażenie społeczeństwa w krótkofalówki, CB-radia i podobne alternatywne środki łączności.
  • Bezpieczeństwo zdrowotne: edukacja prozdrowotna, profilaktyka, kampanie uświadamiające w mediach, jak dbać o odporność, promowanie sportu, aktywnego wypoczynku, zablokowanie chemii w jedzeniu, wyeliminowanie eternitu i innych substancji trujących, sprawna służba zdrowia, przeszkolenie społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy, zapasy witamin, podstawowych leków i środków opatrunkowych.
  • Bezpieczeństwo wodne: zabezpieczenia przeciwpowodziowe (wały, zbiorniki retencyjne, rezerwowe obszary rozlewowe), sieć zbiorników-zapasów wody słodkiej, przeszkolenie anty-powodziowe, nowoczesne systemy wodociągowe.
  • Bezpieczeństwo wojskowe: przywrócenie PO (przysposobienia obronnego) w szkołach średnich, przeszkolenie wojskowe wszystkich młodych ludzi po ukończeniu 18 lat, zorganizowane systemy obrony cywilnej, Wojska Obrony Terytorialnej, szerszy dostęp obywateli do broni, nowoczesna i liczniejsza armia, dobry system sojuszy i międzynarodowej współpracy wojskowej.

Mądre, silne, sprawne państwo, dające swoim obywatelom wolność osobistą do rozwoju i decydowania o swoim życiu, ma zadbać właśnie o te dziesięć obszarów bezpieczeństwa, nie wtrącając się w prywatne życie rodzin i osób indywidualnych.

Dodaj komentarz