4 listopada – o polskim kapitalizmie – zaproszenie

Otrzymaliśmy zaproszenie na seminarium:

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

we współpracy

z Ruchem Społecznym Powszechnego Samorządu Gospodarczego

zaprasza na seminarium

z cyklu „Polski Kapitalizm 2.0”

Polski kapitalizm w (post)-covidowym świecie

Referat przedstawi

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koreferat przedstawi

dr Dariusz Grabowski lider Ruchu Społecznego PSG

Polski kapitalizm – czyli czyja Polska?

Seminarium odbędzie się 4 listopada 2021 o godzinie 17-tej w sali 232

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – budynek G

Al. Niepodległości 162

Dodaj komentarz